Versterking spoorwegpolitie in belang van reizigers en NMBS-personeel

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken werd een voorstel van resolutie goedgekeurd over de versterking van de spoorwegpolitie. De resolutie vraagt de minister van Binnenlandse Zaken een investeringsplan op te stellen en de samenwerking met lokale politiekorpsen op punt te stellen.

De spoorwegpolitie is een gespecialiseerde dienst binnen de Federale Politie. Terwijl de taken waarvoor ze verantwoordelijk zijn toenamen en complexer werden, namen de personele, budgettaire, materiële en logistieke middelen van de spoorwegpolitie af door besparingen van vorige regeringen. De resolutie vraagt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden daarom om een evaluatie te maken van de personele en budgettaire middelen van de spoorwegpolitie en om op basis daarvan te komen tot een doorwrocht investeringsplan. Ook de samenwerking tussen de spoorwegpolitie en de lokale politiekorpsen moet herbekeken worden.

Samen met collega Jef Van den Bergh steun ik dit initiatief en amendeerden we hierop, rekening houdend met de talrijke inspanningen die minister Verlinden al levert om de Federale Politie te versterken met bijkomende middelen en mankracht. Zo werkt de minister momenteel reeds aan een hervorming van de omzendbrief die de taakverdeling regelt tussen de lokale politie en de spoorwegpolitie.

 Het is belangrijk dat de spoorwegpolitie zichtbaar en toegankelijk is in de stations. De spoorwegpolitie moet aanspreekbaar zijn en moet snel kunnen ingrijpen waar nodig. Als we willen dat meer mensen gebruik gaan maken van het openbaar vervoer, moeten we ervoor zorgen dat ze zich veilig voelen op de trein, in de metro en op het perron. De Spoorwegpolitie speelt daarin een cruciale rol.

Nieuws

Terug sportstrand in zeebrugge deze zomer

De zomer komt eraan, wat betekent dat Sportdienst Brugge opnieuw inzet op het sportstrand in Zeebrugge. Sinds 15 juni is alles klaar en kun je genieten van een zomer vol sport, spel en plezier. Het sportstrand is de hele zomervakantie doorlopend open van 10.30 tot 17.30 uur en bevindt zich ter hoogte van het Badengebouw.

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.

125 jaar Cercle Brugge

Cercle Brugge maakt vandaag furore onder het motto ‘1 keer groen, altijd groen’, maar Cercle is allerminst een ‘groentje’ in Brugge. Dit jaar viert ‘onze ploeg van ’t Stad’ de 125ste verjaardag. De geschiedenis gaat dus terug tot 1899 wanneer de broeders Xaverianen binnen een oud-leerlingenverenigingen een sportieve ‘Cercle’ oprichten. Eerst nog met cricket en tennis, maar al snel werd voetbal de meest succesvolle tak.