Versterking spoorwegpolitie in belang van reizigers en NMBS-personeel

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken werd een voorstel van resolutie goedgekeurd over de versterking van de spoorwegpolitie. De resolutie vraagt de minister van Binnenlandse Zaken een investeringsplan op te stellen en de samenwerking met lokale politiekorpsen op punt te stellen.

De spoorwegpolitie is een gespecialiseerde dienst binnen de Federale Politie. Terwijl de taken waarvoor ze verantwoordelijk zijn toenamen en complexer werden, namen de personele, budgettaire, materiële en logistieke middelen van de spoorwegpolitie af door besparingen van vorige regeringen. De resolutie vraagt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden daarom om een evaluatie te maken van de personele en budgettaire middelen van de spoorwegpolitie en om op basis daarvan te komen tot een doorwrocht investeringsplan. Ook de samenwerking tussen de spoorwegpolitie en de lokale politiekorpsen moet herbekeken worden.

Samen met collega Jef Van den Bergh steun ik dit initiatief en amendeerden we hierop, rekening houdend met de talrijke inspanningen die minister Verlinden al levert om de Federale Politie te versterken met bijkomende middelen en mankracht. Zo werkt de minister momenteel reeds aan een hervorming van de omzendbrief die de taakverdeling regelt tussen de lokale politie en de spoorwegpolitie.

 Het is belangrijk dat de spoorwegpolitie zichtbaar en toegankelijk is in de stations. De spoorwegpolitie moet aanspreekbaar zijn en moet snel kunnen ingrijpen waar nodig. Als we willen dat meer mensen gebruik gaan maken van het openbaar vervoer, moeten we ervoor zorgen dat ze zich veilig voelen op de trein, in de metro en op het perron. De Spoorwegpolitie speelt daarin een cruciale rol.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.