Voorstelling nieuwe werking en leidinggevenden dienst ruimtelijke ordening

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Stad Brugge is in volle beweging. Binnen de dienst ruimtelijke ordening en erfgoed werd een lange weg afgelegd naar een efficiëntere dienstverlening naar de Bruggeling en professionelen. Versterking en verbetering van de algemene dienstverlening zijn essentieel.

We bouwen aan een nieuw verhaal inzake Omgevingsbeleid en de bijhorende administratieve werking. Onder aansturing van directeur Dries Vanbelleghem, die 1,5 jaar geleden startte, werd na een eerste grondige verkenningsfase een gloednieuwe structuur uitgetekend voor de zogenaamde Cluster Omgeving. Basisprincipes hierbij zijn een grotere transparantie, versterkte teamgerichte werking, efficiëntiewinsten en coherente werking.

Deze principes sluiten aan bij de ambities die dit bestuur heeft omtrent administratie en dienstverlening, namelijk dicht bij de klant staan, er voor de klant zijn, dit in een oplossingsgerichte setting. Zo wordt bijvoorbeeld de overstap gezet van de voormalige dienst stedenbouw/ruimtelijke ordening naar de dienst omgevingsvergunning. Dit is méér dan een naamsverandering, de hervorming hier bestaat bijvoorbeeld uit een radicale samensmelting van zowel de milieu- als de stedenbouwkundige component in één om zo sneller en nauwkeuriger de omgevingsvergunning af te leveren.

Dit betekent nieuwe teams samen stellen, werkprocessen afstemmen, diensten letterlijk verhuizen en dichter bij elkaar brengen, loketwerking wijzigen… Hiervoor kan de directeur rekenen op een duo leidinggevenden voor dit dienstonderdeel die al jaren de Stad kennen en daardoor garant staan voor kennisbehoud en expertise in de dagelijkse werking”. Sabine Liebaert en Sofie Haspeslagh werken dan ook al geruime tijd voor deze stad en zien volop de opportuniteiten van deze nieuwe aanpak. Zo wordt bijvoorbeeld overgestapt naar één team bij de dossierbehandeling waardoor we sneller tendensen zullen zien, sneller eenvormige afspraken tot kunnen maken,… Dit zal zowel de beoordeling, het dossierverloop alsook de eenvormige dienstverlening ten goede komen.

Binnen de algemene aansturing werd een stafmedewerker aangetrokken die de beleidsmatige ondersteuning mee zal coördineren en bewaken , namelijk Dries Van den Broucke. Daarnaast kwam Karel Dendooven aan het hoofd van de dienst Monumentenzorg en Erfgoed. Hiermee wordt een nieuwe weg in geslaan inzake structuur, maar ook inzake profilering van een materie die ons allen nauw aan het hart ligt in Brugge. De nieuwe dienst biedt kansen om op een eigentijdse wijze monumentenzorg en erfgoed verder te gaan ontwikkelen op eigen maat. Hierbij staan klimaatuitdagingen als belangrijk item op de agenda, alsook betaalbaarheid en beleving voor de Bruggeling en toeristen. Op korte termijn wordt ingezet op het verder uitbouwen van de gekende dienstverlening inzake erfgoedadvies en schrijnwerk alsook het verbreden van de zogenaamde publiekswerking. Dit beleidsthema tot bij de Bruggeling brengen is immers groeiend van belang om effectief onze waardevolle historische stad, zowel het ei als daarbuiten, blijvend te ontwikkelen.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.