Voorstelling nieuwe werking en leidinggevenden dienst ruimtelijke ordening

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Stad Brugge is in volle beweging. Binnen de dienst ruimtelijke ordening en erfgoed werd een lange weg afgelegd naar een efficiëntere dienstverlening naar de Bruggeling en professionelen. Versterking en verbetering van de algemene dienstverlening zijn essentieel.

We bouwen aan een nieuw verhaal inzake Omgevingsbeleid en de bijhorende administratieve werking. Onder aansturing van directeur Dries Vanbelleghem, die 1,5 jaar geleden startte, werd na een eerste grondige verkenningsfase een gloednieuwe structuur uitgetekend voor de zogenaamde Cluster Omgeving. Basisprincipes hierbij zijn een grotere transparantie, versterkte teamgerichte werking, efficiëntiewinsten en coherente werking.

Deze principes sluiten aan bij de ambities die dit bestuur heeft omtrent administratie en dienstverlening, namelijk dicht bij de klant staan, er voor de klant zijn, dit in een oplossingsgerichte setting. Zo wordt bijvoorbeeld de overstap gezet van de voormalige dienst stedenbouw/ruimtelijke ordening naar de dienst omgevingsvergunning. Dit is méér dan een naamsverandering, de hervorming hier bestaat bijvoorbeeld uit een radicale samensmelting van zowel de milieu- als de stedenbouwkundige component in één om zo sneller en nauwkeuriger de omgevingsvergunning af te leveren.

Dit betekent nieuwe teams samen stellen, werkprocessen afstemmen, diensten letterlijk verhuizen en dichter bij elkaar brengen, loketwerking wijzigen… Hiervoor kan de directeur rekenen op een duo leidinggevenden voor dit dienstonderdeel die al jaren de Stad kennen en daardoor garant staan voor kennisbehoud en expertise in de dagelijkse werking”. Sabine Liebaert en Sofie Haspeslagh werken dan ook al geruime tijd voor deze stad en zien volop de opportuniteiten van deze nieuwe aanpak. Zo wordt bijvoorbeeld overgestapt naar één team bij de dossierbehandeling waardoor we sneller tendensen zullen zien, sneller eenvormige afspraken tot kunnen maken,… Dit zal zowel de beoordeling, het dossierverloop alsook de eenvormige dienstverlening ten goede komen.

Binnen de algemene aansturing werd een stafmedewerker aangetrokken die de beleidsmatige ondersteuning mee zal coördineren en bewaken , namelijk Dries Van den Broucke. Daarnaast kwam Karel Dendooven aan het hoofd van de dienst Monumentenzorg en Erfgoed. Hiermee wordt een nieuwe weg in geslaan inzake structuur, maar ook inzake profilering van een materie die ons allen nauw aan het hart ligt in Brugge. De nieuwe dienst biedt kansen om op een eigentijdse wijze monumentenzorg en erfgoed verder te gaan ontwikkelen op eigen maat. Hierbij staan klimaatuitdagingen als belangrijk item op de agenda, alsook betaalbaarheid en beleving voor de Bruggeling en toeristen. Op korte termijn wordt ingezet op het verder uitbouwen van de gekende dienstverlening inzake erfgoedadvies en schrijnwerk alsook het verbreden van de zogenaamde publiekswerking. Dit beleidsthema tot bij de Bruggeling brengen is immers groeiend van belang om effectief onze waardevolle historische stad, zowel het ei als daarbuiten, blijvend te ontwikkelen.

Nieuws

Terug sportstrand in zeebrugge deze zomer

De zomer komt eraan, wat betekent dat Sportdienst Brugge opnieuw inzet op het sportstrand in Zeebrugge. Sinds 15 juni is alles klaar en kun je genieten van een zomer vol sport, spel en plezier. Het sportstrand is de hele zomervakantie doorlopend open van 10.30 tot 17.30 uur en bevindt zich ter hoogte van het Badengebouw.

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.

125 jaar Cercle Brugge

Cercle Brugge maakt vandaag furore onder het motto ‘1 keer groen, altijd groen’, maar Cercle is allerminst een ‘groentje’ in Brugge. Dit jaar viert ‘onze ploeg van ’t Stad’ de 125ste verjaardag. De geschiedenis gaat dus terug tot 1899 wanneer de broeders Xaverianen binnen een oud-leerlingenverenigingen een sportieve ‘Cercle’ oprichten. Eerst nog met cricket en tennis, maar al snel werd voetbal de meest succesvolle tak.