Vooruitblik op voorstelling EU migratiepact

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Woensdag 23 september stelt de Europese Commissie het nieuwe migratiepact voor. Hoewel het migratiethema door de Coronacrisis tijdelijk van de politieke voorgrond verdreven was, staan zowel ons land als de Europese Unie op vlak van asielbeleid voor grote uitdagingen. Dat bewijst de humanitaire ramp in het vluchtelingenkamp te Moria maar al te duidelijk. Voor Europarlementslid Kris Peeters en kamerlid Franky Demon (beiden CD&V) ligt de prioriteit van de hervorming vast: “Wie recht heeft op asiel, moet dat binnen een redelijke termijn krijgen. Wie geen recht heeft, moet binnen een redelijke termijn terug.”

Europese aanpak

Kris Peeters benadrukt het belang van Europese samenwerking. “Zonder terugkeer is het onderscheid tussen vluchtelingen en economische migranten zinloos en zit je eigenlijk met een volledig open grenzenbeleid, waar CD&V zich niet in kan vinden. We moeten naar een streng, maar rechtvaardig systeem waarbij fundamentele rechten ten alle tijden gerespecteerd worden. Daarom moeten we volop voor een Europese coördinatie van terugkeer kiezen en daarop ook inzetten via verdragen met oorsprong- en transitlanden.”

De Europese Volkspartij ijvert ook om de statuten van en procedures voor vluchtelingen in de verschillende lidstaten te harmoniseren. Kris Peeters: “Het drama dat zich te Moria heeft afgespeeld toont dat de huidige Dublinregels aan grondige hervorming toe zijn. De verplichte registratie en opvolging in de grenslanden is inefficiënt en legt een veel te zware druk op landen zoals Griekenland, Italië en Cyprus, met catastrofale gevolgen. De ad hoc oplossingen zoals we zien bij Moria zijn symptoombestrijding, terwijl we het systeem ten gronde moeten veranderen. Gedeelde verantwoordelijkheid en solidariteit tussen de Europese lidstaten is hierin cruciaal. Landen die veel irreguliere migranten op korte tijd binnen krijgen, moeten via een crisismechanisme meteen geholpen worden om de aanvragen te behandelen. Dat moet via een spreiding van asielzoekers, via financiële steun en via hulp bij terugkeer.”

Belgische prioriteiten

Franky Demon: “Gemiddeld keert uit de Europese lidstaten 36,7% van de uitgeprocedeerde vreemdelingen terug. België haalde dat cijfer de afgelopen jaren niet. We moeten tijdens de volgende legislatuur een tandje bijsteken. Politie en DVZ moeten ook meer middelen krijgen om uitgeprocedeerde asielzoekers effectief terug te doen keren. Ook hameren we op de uitvoering van het masterplan rond gesloten centra. Maar de terugkeer moet menselijk verlopen, met voldoende begeleiding en duidelijke informatie voor de asielzoeker.”

Volgens Kamerlid Demon is de aanpak van georganiseerde mensensmokkel een prioriteit: “Smokkelaars maken misbruik van kwetsbare mensen en spelen met hun levens, in ruil voor grof geld. Vaak worden zelfs kinderen het slachtoffer. Dit criminele circuit ligt mede aan de basis van de problematiek van transmigratie.”

De asielzoekers die zich op ons grondgebied mogen vestigen, moeten nog geïntegreerd worden in onze samenleving. Demon: “Het Vlaams inburgeringsbeleid legt de nadruk op economische en maatschappelijke zelfredzaamheid, de snelle verwerving van de Nederlandse taal en het zich eigen maken van de gedeelde normen en waarden van de publieke Vlaamse cultuur. Met ons inburgeringsbeleid nodigen we nieuwkomers uit om een actieve bijdrage te leveren aan de Vlaamse samenleving.”

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.