Vooruitblik op voorstelling EU migratiepact

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Woensdag 23 september stelt de Europese Commissie het nieuwe migratiepact voor. Hoewel het migratiethema door de Coronacrisis tijdelijk van de politieke voorgrond verdreven was, staan zowel ons land als de Europese Unie op vlak van asielbeleid voor grote uitdagingen. Dat bewijst de humanitaire ramp in het vluchtelingenkamp te Moria maar al te duidelijk. Voor Europarlementslid Kris Peeters en kamerlid Franky Demon (beiden CD&V) ligt de prioriteit van de hervorming vast: “Wie recht heeft op asiel, moet dat binnen een redelijke termijn krijgen. Wie geen recht heeft, moet binnen een redelijke termijn terug.”

Europese aanpak

Kris Peeters benadrukt het belang van Europese samenwerking. “Zonder terugkeer is het onderscheid tussen vluchtelingen en economische migranten zinloos en zit je eigenlijk met een volledig open grenzenbeleid, waar CD&V zich niet in kan vinden. We moeten naar een streng, maar rechtvaardig systeem waarbij fundamentele rechten ten alle tijden gerespecteerd worden. Daarom moeten we volop voor een Europese coördinatie van terugkeer kiezen en daarop ook inzetten via verdragen met oorsprong- en transitlanden.”

De Europese Volkspartij ijvert ook om de statuten van en procedures voor vluchtelingen in de verschillende lidstaten te harmoniseren. Kris Peeters: “Het drama dat zich te Moria heeft afgespeeld toont dat de huidige Dublinregels aan grondige hervorming toe zijn. De verplichte registratie en opvolging in de grenslanden is inefficiënt en legt een veel te zware druk op landen zoals Griekenland, Italië en Cyprus, met catastrofale gevolgen. De ad hoc oplossingen zoals we zien bij Moria zijn symptoombestrijding, terwijl we het systeem ten gronde moeten veranderen. Gedeelde verantwoordelijkheid en solidariteit tussen de Europese lidstaten is hierin cruciaal. Landen die veel irreguliere migranten op korte tijd binnen krijgen, moeten via een crisismechanisme meteen geholpen worden om de aanvragen te behandelen. Dat moet via een spreiding van asielzoekers, via financiële steun en via hulp bij terugkeer.”

Belgische prioriteiten

Franky Demon: “Gemiddeld keert uit de Europese lidstaten 36,7% van de uitgeprocedeerde vreemdelingen terug. België haalde dat cijfer de afgelopen jaren niet. We moeten tijdens de volgende legislatuur een tandje bijsteken. Politie en DVZ moeten ook meer middelen krijgen om uitgeprocedeerde asielzoekers effectief terug te doen keren. Ook hameren we op de uitvoering van het masterplan rond gesloten centra. Maar de terugkeer moet menselijk verlopen, met voldoende begeleiding en duidelijke informatie voor de asielzoeker.”

Volgens Kamerlid Demon is de aanpak van georganiseerde mensensmokkel een prioriteit: “Smokkelaars maken misbruik van kwetsbare mensen en spelen met hun levens, in ruil voor grof geld. Vaak worden zelfs kinderen het slachtoffer. Dit criminele circuit ligt mede aan de basis van de problematiek van transmigratie.”

De asielzoekers die zich op ons grondgebied mogen vestigen, moeten nog geïntegreerd worden in onze samenleving. Demon: “Het Vlaams inburgeringsbeleid legt de nadruk op economische en maatschappelijke zelfredzaamheid, de snelle verwerving van de Nederlandse taal en het zich eigen maken van de gedeelde normen en waarden van de publieke Vlaamse cultuur. Met ons inburgeringsbeleid nodigen we nieuwkomers uit om een actieve bijdrage te leveren aan de Vlaamse samenleving.”

Nieuws

Terug sportstrand in zeebrugge deze zomer

De zomer komt eraan, wat betekent dat Sportdienst Brugge opnieuw inzet op het sportstrand in Zeebrugge. Sinds 15 juni is alles klaar en kun je genieten van een zomer vol sport, spel en plezier. Het sportstrand is de hele zomervakantie doorlopend open van 10.30 tot 17.30 uur en bevindt zich ter hoogte van het Badengebouw.

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.

125 jaar Cercle Brugge

Cercle Brugge maakt vandaag furore onder het motto ‘1 keer groen, altijd groen’, maar Cercle is allerminst een ‘groentje’ in Brugge. Dit jaar viert ‘onze ploeg van ’t Stad’ de 125ste verjaardag. De geschiedenis gaat dus terug tot 1899 wanneer de broeders Xaverianen binnen een oud-leerlingenverenigingen een sportieve ‘Cercle’ oprichten. Eerst nog met cricket en tennis, maar al snel werd voetbal de meest succesvolle tak.