weghalen e-gates op Brussels Airport

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Onlangs raakte bekend dat de e-gates op Brussels Airport verdwijnen. De e-gates werden 5 jaar geleden door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken op de luchthaven aangebracht als sluitstuk in de beveiliging van de luchthaven tegen aanslagen. Deze poortjes, 24 in totaal, vergelijken het gezicht van de passagier met de foto op het paspoort. Komen deze overeen, dan is er een match en gaat het poortje open. Naast het veiligheidsaspect zouden ze er ook voor zorgen dat er mankracht werd uitgespaard. Omwille van het systeem zouden politieagenten elders op de luchthaven kunnen worden ingezet.

Helaas waren op de vijf jaar tijd dat ze er stonden, de poortjes meer defect dan niet. Nochtans hebben ze alles bij elkaar 2,4 miljoen euro gekost! Ook de belofte dat ze het werk van de politie zouden vergemakkelijken, bleek niet te kloppen. Integendeel. Agenten zijn vaak meer met de poortjes bezig omwille van defecten en foute matches. In plaats van minder bezorgden ze de agenten vaak meer werk! Er kunnen dus serieuze vragen gesteld worden bij het gekozen systeem én het bedrijf dat het installeerde. Dit bedrijf werd in 2017 al in gebreke gesteld door de federale politie.

Nu gaat men op zoek naar een beter werkend systeem. Dat is een goede zaak. De veiligheid van passagiers en personeel moet gegarandeerd blijven. Ook zou het nieuwe systeem niet alleen op de luchthaven van Zaventem worden geïnstalleerd, maar ook op de luchthaven van Charleroi en in het HST-station Brussel-Zuid.

Ik vroeg de minister naar de stand van zaken omtrent het nieuw systeem en welke maatregelen er genomen zullen worden om te vermijden dat ook dit systeem technische defecten vertoont.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.