wetsvoorstel om amokmakers te weren uit alle recreatiedomeinen

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Ik diende een wetsvoorstel in om een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen in te voeren. Dergelijk verbod zou amokmakers in de toekomst weren uit alle recreatiedomeinen, naar analogie met het stadionverbod in de voetbalwet. Zo willen we vermijden dat de overlast zich van het ene naar het andere domein verplaatst.

Sinds enkele jaren gaan de eerste zonnestralen telkens gepaard met incidenten in recreatiedomeinen. Steeds opnieuw bereiken ons berichten over vechtpartijen, vandalisme, het hinderen van redders en hulpdiensten en zelfs ongewenst seksueel gedrag. Dit wangedrag creëert een gevoel van onveiligheid en verziekt de sfeer voor de meerderheid van bezoekers die zich wel aan de regels houden. Bovendien besmeuren deze incidenten de naam van de recreatiedomeinen. Het verlengbaar plaatsverbod dat minister Verlinden vorig jaar via omzendbrief invoerde, was een belangrijke stap. Toch blijkt dat er verdere stappen nodig zijn. Mijn voorstel inspireert zich op het stadionverbod in de voetbalwet: wie zich misdraagt in één domein, zal ook in andere domeinen de toegang ontzegd worden.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden vaardigde in juni 2021 een omzendbrief uit om overlast in recreatiegebieden en recreatiezones te bestrijden. De omzendbief bevat zowel preventieve als repressieve maatregelen om overlast en geweld in de recreatiedomeinen te voorkomen en te bestraffen.

Eén van de repressieve maatregelen was het tijdelijk plaatsverbod. Dat wordt opgelegd door een burgemeester voor het verstoren van de openbare orde of na herhaaldelijke inbreuken op de reglementen en verordeningen. Het verbod geldt voor één maand, maar is tweemaal verlengbaar.   

Uitbaters van recreatiedomeinen gaven echter aan dat deze maatregel niet volstaat. Amokmakers verplaatsen zich na een plaatsverbod simpelweg naar een ander domein. Met mijn wetsvoorstel wil ik daarom een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen invoeren. Een verbod in één domein geldt dan automatisch voor alle domeinen. 

In de praktijk zouden burgemeesters verplicht worden om melding te maken van elk plaatsverbod dat zij opleggen aan een ambtenaar. Die kan deze informatie verzamelen en op aanvraag ter beschikking stellen van de recreatiedomeinen. Zij kunnen immers in hun parkreglement een toegangsverbod inschrijven voor personen die het voorwerp uitmaken van een plaatsverbod voor een ander recreatiedomein. Met deze gegevens bij de bevoegde ambtenaar te kunnen opvragen, zullen zij dergelijk toegangsverbod kunnen handhaven.       

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.