25 overtredingen per dag voor GSM’en in de wagen in West-Vlaanderen

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Hoewel het aantal overtredingen van GSM gebruik achter het stuur op nationaal niveau licht daalde in 2022, werden in West-Vlaanderen 10,7% meer overtredingen vastgesteld in datzelfde jaar. Het gaat om 9.431 overtredingen, dat zijn er 25 per dag, dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg. Die fractie van een seconde dat mensen met hun gsm bezig zijn achter het stuur, kan nochtans grote schade en zware verkeersongevallen veroorzaken. Ook de boetes zijn niet mals. Begin 2022 werd de geldboete nog opgetrokken van 116 euro naar 174 euro. Vorig jaar werd de wegcode ook herzien en mag de bestuurder een elektronisch apparaat met een beeldscherm niet gebruiken, vasthouden of hanteren, tenzij het apparaat in een daartoe bestemde houder in het voertuig is bevestigd.

We zijn verslaafd aan onze smartphone, ook in de wagen. Gsm’en achter het stuur is gevaarlijk en dat moeten we met zijn allen dringend afleren. De cijfers tonen aan dat controles nodig blijven. De boetes zijn volgens het Brugse Kamerlid voldoende hoog, het gaat vooral om een mentaliteitsswitch.

Op nationaal niveau zien we wel een lichte daling van 5,4%. Waar in 2021 nog 115.060 overtredingen werden vastgesteld, daalde dit in 2022 naar 108.734. In West-Vlaanderen zet die dalende trend zich echter niet verder maar zien we terug een stijging van het aantal bestuurders die hun GSM gebruikt achter het stuur.  “In 2021 was er al een stijging van 2,4% ten opzicht van 2020. In 2022 was die stijging nog groter, namelijk van 8.514 vastgestelde overtredingen naar 9.431. Dat is een stijging van 10,7% in één jaar tijd.

De meeste overtredingen in onze provincie worden vastgesteld in politiezone Brugge, arro Ieper en Vlas. In zone Brugge werden in 2022 1.060 overtredingen vastgesteld, in arro Ieper 1.323 en in Vlas 1.251. Deze laatste zone is de enige van de drie waar we een daling vaststellen van de overtredingen. In Brugge zien we een stijging met 33% en in Ieper stijgen de vaststellingen met 15%. Daar werden meer dan dubbel zoveel overtredingen vastgesteld in 2016 tegenover 2015. De grootste stijging zien we echter in zone Grensleie met 63% meer overtredingen dan in 2021, dat is meer dan een verdubbeling. Daarop volgt zone Riho met een stijging van 55% en in zone Midow werden 54% meer overtredingen vastgesteld. De beste leerlingen lijken zich in zone Mira te bevinden waar we in één jaar tijd een daling zien van 48%.

Het is goed dat onze politiediensten controleren op het gebruik van de GSM in de wagen. Dit zijn gevaarlijke overtredingen die vaak tot ongevallen leiden. De politie houdt gerichte 48u controleacties, naar analogie met de speed marathons en weekends zonder alcohol. We kunnen  hieruit afleiden dat er meer wordt ingezet op controle van GSM gebruik achter het stuur. Een dergelijk actie was er in mei en november 2022.

Ondanks de hogere boetes en strengere regelgeving voor GSM gebruik achter het stuur die vorig jaar werden in gevoerd, zien we dus toch een stijging in de overtredingen. We hebben echter geen zicht of dit komt doordat er in bepaalde zones meer politiecontrole is. Gsm’en en rijden gaan niet samen, Denk bijvoorbeeld aan de apps die je GSM blokkeren als je rijdt. Dit kan een goed hulpmiddel zijn voor wie echt geen zelfdiscipline heeft. Maar het is vooral een mentaliteitsverandering die er moet komen: gsm’en en rijden gaan niet samen. Ook de medepassagiers kunnen hier een rol in spelen. Zij kunnen erop wijzen dat een GSM gebruiken in de wagen not done is.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.