Brugge gaat voor erkenning als onroerenderfgoedgemeente

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Het schepencollege van Stad Brugge besliste op mijn voorstel om een erkenning als onroerenderfgoedgemeente aan te vragen bij de Vlaamse overheid. Daarmee geeft de stad een duidelijk signaal dat de zorg voor het bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed erg belangrijk is.

De toewijding voor landschappelijk, archeologisch en bouwkundig erfgoed behoort al decennia tot het DNA van Brugge.

De vrijwaring van kloostertuinen, stadsvesten, kasteeldomeinen, boomgaarden, waterlopen, polders, meersen en moeren illustreren de zorg voor het landschappelijk erfgoed over het ganse grondgebied. Qua bouwkundig erfgoed kan Brugge nationaal uitpakken met het oudste stedelijk premiestelsel voor particuliere eigenaars (1877), met de oudste stedelijke adviescommissie voor monumentenzorg (1904), met de eerste dienst voor monumentenzorg (1971) en met de eerste ruimtelijke beleidsplanning  op basis van de historische morfologie van de stad (1972).

De erkenning als werelderfgoed was een bevestiging van de aanhoudende investeringen en middelen in ons lokaal erfgoed. Een kwaliteitsvol erfgoedbeleid kunnen voeren is dan ook cruciaal voor onze stad om dit werelderfgoed in stand te houden.  De jarenlange inzet in mensen en middelen om een goed lokaal onroerenderfgoedbeleid te voeren zorgt ervoor dat we vandaag over heel wat expertise beschikken, zowel binnen de eigen administratie als bij de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Raakvlak waarin de stad participeert.

Archeologische opgravingen binnen en buiten het historisch centrum vormen de fundamenten van de stadsgeschiedenis. In 1977 richtte Stad Brugge als één van de eerste steden in Vlaanderen een archeologische dienst op. Sindsdien brengen talloze opgravingen en tentoonstellingen de rijke geschiedenis van de stad tot bij de burger. Na 40 jaar evolueerde de archeologische dienst tot ‘Raakvlak Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Brugge en Ommeland’.

Gelijktijdig met de erkenning wordt bij de Vlaamse overheid een jaarlijkse subsidie van 90.000 euro aangevraagd voor de werking als onroerenderfgoedgemeente. Bij een erkenning krijgt de stad meer autonomie en zal ze dus zelf beslissingen nemen op vlak van onroerend erfgoed. De Vlaamse overheid van haar kant beschouwt een erkende onroerenderfgoedgemeente als bevoorrechte samenwerkingspartner bij het nemen van beslissingen.

Uiterlijk op 30 april 2023 neemt Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele een beslissing over de erkenning en subsidiëring. Bij een positieve beslissing start de erkenning op 1 juli. Ze geldt voor onbepaalde duur.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.