De Bruggeling blijft ondanks duurdere prijzen (ver)bouwen

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

De afgelopen jaren waren niet gemakkelijk. We hadden achtereenvolgens de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. Deze factoren zorgden ervoor dat de prijzen voor grondstoffen de hoogte inschoten. Ook de woningprijzen en bouwmaterialen kenden een hoge stijging. Toch blijkt uit cijfers van het afgelopen jaar dat de Bruggeling ondanks de duurdere prijzen bleef bouwen en verbouwen.

Een terugblik op het afgelopen jaar toont aan dat de cijfers van het aantal omgevingsaanvragen ongeveer stabiel bleef. Er werden in 2022 1.494 stedenbouwkundige dossiers afgehandeld ten opzichte van 1.582 in 2021. Dat zijn gemiddeld 124 dossiers per maand.

Er wordt ook heel wat verbouwd in onze stad. Dat zien we duidelijk aan de opknappremie waar vorig jaar een record aantal aanvragen voor werden aangevraagd. Er werden in 2022 935 dossiers goedgekeurd voor een opknappremie, samen goed voor 2.224.255,73 euro aan premies. In 2021 waren er 799 aanvragen. De stijging is deels te verklaren door de vernieuwde opknappremie die begin 2022 werd doorgevoerd en gericht gepromoot werd. Anderzijds werden ook alle lopende openstaande dossiers aangeschreven om hun facturen in te dienen. Dit is positief voor de Brugse woningmarkt. Voor de meeste werken die via de opknappremie aangevraagd kunnen worden moet de woning namelijk 15 jaar oud zijn. Dit betekent dat vorig jaar zeker 935 woningen verbouwd en aangepast werden naar een moderne en comfortabele woning. Levenslang wonen wordt steeds belangrijker en dan is een comfortabele woning een must.

Voor het eerst kunnen ook relevante cijfers meegegeven worden omtrent erfgoedpremies, een niet onbelangrijke premie in een historische erfgoedstad als Brugge. Ons erfgoed is zeer belangrijk en we ondersteunen mensen dan ook graag om waardevolle panden, beelden en ander erfgoed te restaureren. Er werden in 2022 voor 353.375,87 euro aan erfgoedpremies aangevraagd, goed voor 25 dossiers. Gezien er voor juli 2021 geen systeem was om de erfgoedpremies bij te houden, hebben we geen ouder cijfermateriaal hiervan. Het belang van onze dienst monumentenzorg wordt ook aangetoond door het aantal aanvragen in 2022. De dienst gaf 720 adviezen en behandelde daarnaast 621 infovragen.

Ik ben tevreden dat de Bruggelingen de weg vinden naar onze diensten om stedenbouwkundige vergunningen en premies aan te vragen. Dit toont aan dat we tegemoet komen aan de noden van onze inwoners. Als stad creëren we zo mee een woningmarkt die voldoet aan de hedendaagse eisen.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.