Franky in Brugge

schepen van ruimtelijke ordening (monumentenzorg, wonen, huisvesting, handhaving), leefmilieu (specifiek stadslabo en milieuvergunning) en sport bij stad Brugge

nieuws uit Brugge

Onderzoek naar bescherming Brugse frietkoten op de Markt

Het Brugse schepencollege besliste om de twee vrijstaande frietkoten op de Markt te laten onderzoeken met het oog op een mogelijke bescherming als onroerend erfgoed. Het agentschap Onroerend Erfgoed zal nu in samenwerking met Stad Brugge nagaan of de frietkoten in aanmerking komen voor een bescherming als monument.

Stad vereenvoudigt procedure voor plaatsen zonnepanelen in Christus-Koning Noord Oost

De Stad vereenvoudigt de procedure voor het plaatsen van zonnepanelen in het Stubbekwartier. We doen dat door het Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Christus-Koning Noord Oost te wijzigen. Dit plan was strenger dan in de rest van Brugge. Het plaatsen van zonnepanelen op daken zichtbaar vanop het openbaar domein was verboden. Enkel met een omgevingsvergunning met openbaar onderzoek kon aan dat verbod soms worden voorbijgegaan. Door het RUP te wijzigen hoeft deze procedure niet meer en kunnen zonnepanelen op de meeste daken in het Stubbekwartier zonder omgevingsvergunning.

Nieuwe dansschool voor Dancelot in sportpark De Watertoren

Het college van burgemeester en schepenen gaf de Omgevingsvergunning voor het bouwen van een sportgebouw gericht op dans, beweging en lichaamsontwikkeling in functie van de herlocalisatie van balletschool ‘Dancelot’. De balletschool heeft op heden zijn vestiging aan de Steenkaai 34 in Brugge, waar twee danszalen in gebruik zijn. Daarnaast gebruikt Dancelot ook andere (openbare) danszalen. Dancelot zal die verschillende locaties nu centraliseren in één nieuw gebouw in de Koning Leopold III laan in Sint-Andries.

Verder werken aan realisatie Masterplan site Sport Vlaanderen

De Stad Brugge, Howest en Sport Vlaanderen spraken hun engagement uit om verder te gaan met de uitvoering van het masterplan voor de site Sport Vlaanderen. Sport Vlaanderen Brugge is een groot sportcomplex met een breed scala aan binnen- en buitensportfaciliteiten voor zowel lokale als regionale clubs en instellingen. De Stad Brugge, Sport Vlaanderen en Howest werken al enkele jaren samen rond de ontwikkeling van deze site. Zo zijn er afspraken tussen de Stad en Sport Vlaanderen rond de exploitatie en het gebruik van de sportinfrastructuur in het Sportcentrum. Sport Vlaanderen en Howest richtten in 2011 samen de Sports Innovation Campus (SIC) op.

Renovatie atletiekpiste Sport Vlaanderen

Stad Brugge besliste om de atletiekpiste op de site van Sport Vlaanderen in de Nijverheidsstraat te Assebroek grondig te vernieuwen. In 2019 ondertekenden de Stad, Sport Vlaanderen en Howest een samenwerkingsovereenkomst voor de opmaak van een masterplan voor de site van Sport Vlaanderen. Een van de prioriteiten voor de Stad was toen de renovatie van de atletiekpiste.

Leer Brugge kennen met Erfgoedwandelingen in de Erfgoedapp

De dienst Monumentenzorg & Erfgoedzaken van Stad Brugge lanceert haar eerste twee thematische wandelingen in de ErfgoedApp. Het gaat over een wandeling in de binnenstad en een wandeling in de kinderboerderij. Beide wandelingen  zijn een voorbode van bijkomende digitale erfgoedwandelingen over specifieke thema’s in de nabije toekomst.

vzw De Kade plaatst groot aantal zoinnepanelen

Op 24 april gaf het college van burgemeester en schepenen goedkeuring voor het plaatsen van zonnepanelen bij De Kade. Er worden zonnepanelen geplaatst op zes verschillende dakvlakken van het gebouwencomplex in de Potterierei. Dat een aantal panelen van die omvang op één gebouwencomplex wordt voorzien is op heden uitzonderlijk.

Stad geeft positief advies voor batterijpark in Zeebrugge

Storm NV vraagt een omgevingsvergunning aan voor de bouw van een batterijpark naast het hoogspanningsstation in Zeebrugge. De stad gaf alvast een positief advies dat in de gemeenteraad van 24 april ter goedkeuring werd voorgelegd. De provincie zal een beslissing nemen over deze vergunning.

BK atletiek op 29 en 30 juli in Brugge

Uitzonderlijk sportief nieuws voor Brugge! Op zaterdag 29 en zondag 30 juli 2023 zal het Allianz Belgisch Kampioenschap atletiek (alle categorieën en atleten met een beperking) in Brugge plaatsvinden. Het BK atletiek is de hoogmis van de atletieksport in België. Door omstandigheden kan het BK dit jaar niet plaatsvinden in het Koning Boudewijn stadion in Brussel en werden er kandidaat-organisatoren gezocht onder de vele clubs in België. Uiteindelijk bleek dat Brugge, met name Olympic Brugge, het sterkste dossier kon voorleggen. Op basis daarvan werd de Brugse club geselecteerd als organisator door de raad van bestuur van de Vlaamse Atletiek Liga.

Er komt eindelijk terug een geldautomaat in Lissewege

Er is tegenwoordig grote nood aan self-banking automaten. Waar er nog veel kantoren zijn, vooral in grotere dorpskernen, is er een overaanbod aan automaten terwijl er elders vaak geen automaten meer zijn. In Brugge maakt Batopin momenteel een spreidingsplan op zodat iedereen op 5 kilometer van de woning een geldautomaat ter beschikking zou hebben.