Franky in Brugge

Uitleg.

nieuws uit Brugge

Startmoment Sportivos

Sportivos is een traject op maat waarbij sportclubs ondersteund worden in het voorkomen van alcohol- en drugproblemen. Daarnaast wordt gezorgd voor een gezonde en veilige sportomgeving.

Verlenging contracten sportmanifestaties

Stad Brugge bekrachtigt haar ambities als wielerstad. Ze verlengt haar overeenkomsten voor de wielerwedstrijden Brugge-De Panne en de Elfstedenronde. Ook de Brugse marathon blijft minstens tot 2025 op de internationale loopkalender.

Uitreiking Brugse sportprijzen 2021

2021 was opnieuw een jaar waar Covid-19 een grote invloed op had maar toch blijven onze sporters doorzetten en behaalden ze mooie prestaties. We konden dan ook heel wat huldigingen en prijzen uitreiken aan onze Brugse sportievelingen. 

samenwerking Stad Brugge en VTI voor naschools gebruik nieuwe sportzaal campus Vaartdijkstraat

Sinds 2017 sluit de Stad heel wat overeenkomsten met scholen om hun schoolsportinfrastructuur naschools open te stellen voor sportgebruik.

nieuwe padelclub in Sint-Michiels

In Sint-Michiels wordt een nieuwe padelclub opgericht nabij de Kinepolis. De site zal bestaan uit 5 padelterreinen en een clubhuis. De vergunning werd hiervoor goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. De oprichting van deze padelclub is een zoveelste bewijs dat de sport in Brugge en bij uitbreiding heel Vlaanderen steeds meer aan populariteit wint.

Verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen ouder dan 20 jaar

Sinds 1 januari 2022 moeten verhuurders van huurwoningen ouder dan twintig jaar een conformiteitsattest aanvragen. Dit attest wordt verplicht vanaf de start van het huurcontract.

Herziening opknappremie

Als stadsbestuur vinden we het belangrijk dat elke burger kan wonen in een gezonde en veilige woning met een minimum aan comfort. Naast wooncomfort streven we ook naar duurzaam wonen, met zo weinig mogelijk energiegebruik en zo laag mogelijke energiefacturen. Deze doelstellingen zijn al een uitdaging op zich, maar daarnaast willen we ook nog eens inzetten op betaalbaar wonen. Eén van de middelen om deze doelstellingen te behalen is de opknappremie van de stad. Met de opknappremie ondersteunen we initiatiefnemers voor het verhogen van de kwaliteit van de woning en zorgen we voor een duurzamer woningpatrimonium. Daarom nemen we een aantal nieuwe maatregelen op in het reglement, corrigeren we op sociaal vlak en verhoogden we ook het budget voor de opknappremie. Daarnaast stimuleren we verhuurders ook om te investeren in kwaliteitsvolle woningen op de huurmarkt.

voorontwerp RUP Fort Lapin

Het voorontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Fort Lapin werd door het college goedgekeurd. Met dit RUP willen we een nieuwe dynamiek brengen in Sint-Jozef en het woonweefsel versterken. We doen dit zowel op vlak van groen, mobiliteit als op woonkwaliteit.

Deelplan voor Sint-Gilliskwartier

In 2000 werd de Brugse binnenstad door UNESCO erkend als werelderfgoed als eindpunt van een jarenlange voorbereiding.  Het behoud en beheer van het UNESCO Werelderfgoed Brugge dient gekoppeld te worden aan het ontwikkelen van een globale visie voor het behoud en het beheer van de binnenstad en omliggende bufferzone. In 2012 komt het ‘Managementplan Unesco-zone Brugge’ voor de historische binnenstad met krachtlijnen voor het verder beleid tot stand.
De opmaak van deelplannen voor de wijken in de Brugse binnenstad is een verdere vertaling van de actiepunten geformuleerd in dit Managementplan.

Masterplan Sint-Pietersplan goedgekeurd

Enkele jaren geleden kregen de landbouwgronden ten noorden en ten oosten van de waterplas een recreatiebestemming om hier extra recreatief groen en verblijfsrecreatie op stedelijk niveau mogelijk te maken. Om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden, besliste de stad om voor het volledige recreatiegebied (ca. 67 ha) een masterplan op te maken.