Franky in Brugge

Uitleg.

nieuws uit Brugge

Fika beweegt

Steeds meer mensen worden ooit van dichtbij of iets verder geconfronteerd met ernstige ziekte. Het is vaak zwaar om na een periode van ziekte de juiste weg te vinden. Alle mogelijke steun is dan hard nodig, zowel naar mentaal als fysiek herstel toe. Bewegen, sporten en de juiste ondersteuning zijn daarbij essentieel. Het Fika-huis en Stad Brugge slaan daarom de handen in elkaar om via buddies de eerste stappen te zetten naar herstel.

Sport in het park

Zoveel mogelijk Bruggelingen aan het bewegen brengen, dat doel wil de stad bereiken. Daarom bieden we via de subsidie ‘Brugge Sport’ ondersteuning aan initiatieven die zich inzetten om mensen samen te laten sporten. Spark, dat voluit staat voor Sport in het Park, is een nieuw initiatief die laagdrempelige sportactiviteiten organiseert in de Brugse parken.

Voormalig pottenbakkerij ‘Le Hibou’ wordt herbestemd tot unieke woonlocatie

De Steenkaai was voor Wereldoorlog II een heel bedrijvig gebied dat mee de geschiedenis van het toenmalige Brugge bepaalde. Vandaag is er nog steeds een restant van die bedrijvigheid van toen, namelijk een gedeelte van de voormalig pottenbakkerij ‘Le Hibou’ of ‘Den Uil’. Er werd nu een vergunning afgeleverd voor de herbestemming van dit gebouw tot 4 woningen. Daarnaast wordt aan de straatzijde ook een nieuwe meergezinswoning met 6 woonentiteiten gebouwd. Ontwikkelaar Liv+ BVBA zal het volledige project uitvoeren.

Conceptstudie Kaaidistrict goedgekeurd

De conceptstudie voor het “Stadsvernieuwingsproject Kaaidistrict" is afgerond. Het College van Burgemeester en Schepenen keurde dit op 1 april goed. Dit is een eerste stap in de transitie van het kaaidistrict naar een nieuwe stadswijk. De ambitie ligt hierbij hoog. We streven naar een goede mix tussen wonen, werken, handel en bedrijven. We zetten er ook in op makers en streven naar een goed nabuurschap met de haven.

Platform met Brugse fietsinitiatieven

Vorig jaar vond het WK wielrennen plaats in onze stad. De wielrenners werden vol enthousiasme onthaald en Brugge werd ondergedompeld in een groots volksfeest. We kijken dan ook al reikhalzend uit naar de terugkomst van de Ronde van Vlaanderen in 2023. Om het fietsen onder de aandacht te houden, lanceert Stad Brugge een online platform met alle Brugse fietsinitiatieven.

Opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen in Karmelietessenklooster

Miljoenen Oekraïense mensen zijn op de vlucht voor de oorlog in hun thuisland. Ook heel wat families zullen uiteindelijk in België onderdak zoeken. Ik zat samen met projectontwikkelaar Camino om de mogelijkheden tot opvangplaatsen te bekijken. In afwachting van de verdere ontwikkeling van het Karmelietessen-klooster in hartje Brugge, zullen een 85-tal mensen er mogen verblijven. Alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig en in de grote binnentuin kunnen deze mensen tot rust komen. De Oekraïense vluchtelingen zullen er zeker tot het einde van dit jaar kunnen wonen.

Nieuwbouw voor BKO De Paddestoel

Na dertig jaar verdwijnen de containers van buitenschoolse kinderopvang (BKO) De Paddestoel uit Sint-Michiels-Brugge. In de plaats verrijst er een nieuwbouw, waar de BKO op termijn duurzamer en functioneler dan ooit aan de slag kan. De eerste  spadesteek aan de Sint-Arnolduslaan is intussen gezet. Tijdens de bouwwerken is de opvang ondergebracht in het Sint-Lodewijkscollege in Brugge.

Kunstgrasveld voor krachtbal Sint-Michiels

De Xaverianensite in Sint-Michiels bruist als nooit tevoren en blijft groeien. Het Wijkcentrum (met daarin een sporthal, danszaal, gevechtsportzaal, verschillende polyvalente en vergaderzalen, bibliotheek, ondergrondse parking en brasserie Tafel & Toog) is intussen al even in gebruik en goed gekend bij de Bruggeling. Dit gebouw is de nieuwste buur van de reeds aanwezige tennisclub en krachtbalvereniging op deze site. Voor de laatstgenoemde begint dit weekend een nieuw tijdperk.

Beleidsplan Ruimte Brugge

Het college van burgemeester en schepenen keurde de conceptnota goed voor het Beleidsplan Ruimte Brugge (het BRB). Deze nota wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) en de middenveldorganisaties. Eind maart start een publieke raadpleging bij de Bruggelingen.

studie R30

De Vlaamse overheid – Agentschap Wegen en Verkeer - en Stad Brugge willen het complexe verkeersknooppunt aan het Brugse station aanpakken om ervoor te zorgen dat de vele voetgangers en fietsers op een veilige manier de ring kunnen oversteken. Bovendien willen ze de kruispunten op de ring, in de omgeving van het station, optimaliseren zodat deze omgeving voor de vele gebruikers een aantrekkelijke site wordt.