Franky in Brugge

schepen van ruimtelijke ordening (monumentenzorg, wonen, huisvesting, handhaving), leefmilieu (specifiek stadslabo en milieuvergunning) en sport bij stad Brugge

nieuws uit Brugge

NewU app

NewU is een app waarbij Stad Brugge op een laagdrempelige, digitale manier aan gezondheidsbevordering doet voor alle medewerkers. NewU werkt daarnaast rond een aantal thema’s zoals slaap, voeding, beweging, mentaal welzijn, roken,…  De app werkt rond persoonlijke uitdagingen, gezonde gewoonete, workouts en recepten en zorgt ook voor verbondenheid onder de medewerkers. Ze kunnen elkaar motiveren.

omgevingsloket is verhuisd

Sinds 9 januari kunnen mensen met vragen over omgevingsvergunningen terecht aan het nieuwe loket in de Oostmeers 17. Dit vormt tegelijkertijd de start van een nieuwe dienstverlening.

Brugge gaat voor erkenning als onroerenderfgoedgemeente

Het schepencollege van Stad Brugge besliste op mijn voorstel om een erkenning als onroerenderfgoedgemeente aan te vragen bij de Vlaamse overheid. Daarmee geeft de stad een duidelijk signaal dat de zorg voor het bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed erg belangrijk is.

Wintergloed verandert Brugge in een magisch sprookje

Voor de vierde keer zetten we de schoonheid van onze stad en de magie van licht samen in om een unieke wintersfeer te scheppen. ‘Ontwaken’ is dit jaar het thema van Brugges Lichtbelevingswandeling. Dat de stad wakker is, zal in deze editie van Wintergloed blijken op acht iconische, fascinerende plekken.

zonnepanelen op inventarispanden wordt makkelijker

De stad deed eerder al aanpassingen aan de beleidslijn omtrent zonnepanelen in de historisch waardevolle binnenstad. Zo zijn er al meer mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op de achterste dakvlakken, bijgebouwen en zijdakvlakken dan vroeger het geval was. Nu zet het stadsbestuur hier verder op in door een uniforme beleidsvisie op te maken voor inventarispanden.

Stad onderzoekt uitbreiding waterrecreatie in de Coupure

Dit jaar werd voor de vijfde keer het zomerzwemmen in de Coupure georganiseerd. Dit was meteen ook een topeditie met zo’n 9.000 à 10.000 bezoekers. De stad onderzoekt nu of er ook andere waterrecreatie kan worden aangeboden in de Coupure.

Eerste duik RDS in vijver Koude Keuken

De Brugse duikvereniging Recreational Diving Society vzw geeft wekelijks trainingen in het Interbad maar kampt met plaatsgebrek. Daarom stelt Stad Brugge de vijver van de Koude Keuken open voor de duikvereniging. Het is ook de eerste keer dat in Brugge in open water zal gedoken worden.

Verbouwing en uitbreiding voor Sint-Jozefhumaniora

Het Sint-Jozefhumaniora kreeg een vergunning om de gebouwen in de Noordzandstraat 44-46, ook bekend als Tabigha, te verbouwen. Er komt ook een uitbreiding van de school door de verbouwing van een pand in de Haanstraat 2. De verbouwing is een samenwerking tussen Sint-Jozef Humaniora en Sint-Jozefsinstituut Handel, toerisme en IT. De scholen kunnen zo meer kwalitatieve ruimtes aanbieden aangepast aan het onderwijs van de 21ste eeuw.

Urban sports in hallen oude stelplaats De Lijn

In het voorjaar kwamen de Stad en de Vlaamse Vervoersmaatschappij tot een overeenkomst voor de overname van de site stelplaats de Lijn aan het Gaston Roelandtsplein te Assebroek. Zo werden alle gronden rondom de oude hallen waar de bussen vroeger onderhouden werden, inclusief de hallen, eigendom van de Stad. Als opwaardering van de ganse site, gaan we  deze ontsluiten naar de buurt en tegelijk gaven we met het college opdracht aan de sportdienst om een invulling te geven aan de desbetreffende hallen.

Lichtparcours rond thema 'ontwaken'

Ook dit jaar zort de stad met Wintergloed terug voor warmte in de donkere, koude dagen. Het lichtparcours draait dit keer rond het thema ‘Awakening’ of ‘Ontwaken’. Oogverblindende lichtbelevingen zorgen voor een warme gloed in de stad na donkere tijden. Ze laten de stad letterlijk ‘ontwaken’. Ze maken ons ook bewust van de veranderende wereld rondom ons, vol nieuwe uitdagingen.