GAS-boetes breder inzetten

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Ik diende een wetsvoorstel in om de lijst met inbreuken die bestraft worden met GAS-boetes uit te breiden. Met deze uitbreiding zouden gemeentebesturen meer inbreuken kunnen sanctioneren. Daarmee geef ik gehoor aan een oproep van de lokale politie.     

CD&V ijvert voor veilige buurten, waar mensen en gezinnen zich gerust en geborgen voelen. Met dit voorstel versterken we lokale besturen in de aanpak van overlast. Gemeenten zullen zelf hun veiligheidsbeleid richten op lokale problematieken en sneller inbreuken aanpakken. Zo gaan we ook straffeloosheid tegen. Lokale besturen en politiediensten zijn vragende partij voor deze uitbreiding van de lijst van gemengde inbreuken.

De GAS-wet laat gemeenten toe om administratieve sancties te treffen voor inbreuken op hun reglementen of verordeningen. Dit is echter niet mogelijk voor inbreuken waarvoor een wet of decreet al een sanctie of straf voorziet. De GAS-wet voorziet daarbij wel enkele uitzonderingen. Zo bevat artikel 3 een lijst met inbreuken die wettelijk strafbaar zijn, maar waarvoor de gemeenteraad ook een administratieve sanctie mag vastleggen. Op vraag van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie wil ik die lijst uitbreiden.

Concreet gaat het om inbreuken als afzetterij en bedrog; het bezit van bepaalde verdovende middelen; inbreuken op de openings- en sluitingsuren en de vergunningsplicht voor nachtwinkels en telecombureaus en het niet kunnen voorleggen van een identiteitskaart bij een verkeerscontrole.

Stel je voor: een lokaal bestuur van de plaatselijke horeca-uitbaters te horen krijgt dat er een probleem is met tafelschuimerij. Of eigenaars van tankstations doen hun beklag over mensen die niet betalen na te tanken. In die gevallen zullen gemeentebesturen sneller en gerichter maatregelen kunnen nemen tegen lokale problemen van overlast en criminaliteit.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.