GAS-boetes breder inzetten

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Ik diende een wetsvoorstel in om de lijst met inbreuken die bestraft worden met GAS-boetes uit te breiden. Met deze uitbreiding zouden gemeentebesturen meer inbreuken kunnen sanctioneren. Daarmee geef ik gehoor aan een oproep van de lokale politie.     

CD&V ijvert voor veilige buurten, waar mensen en gezinnen zich gerust en geborgen voelen. Met dit voorstel versterken we lokale besturen in de aanpak van overlast. Gemeenten zullen zelf hun veiligheidsbeleid richten op lokale problematieken en sneller inbreuken aanpakken. Zo gaan we ook straffeloosheid tegen. Lokale besturen en politiediensten zijn vragende partij voor deze uitbreiding van de lijst van gemengde inbreuken.

De GAS-wet laat gemeenten toe om administratieve sancties te treffen voor inbreuken op hun reglementen of verordeningen. Dit is echter niet mogelijk voor inbreuken waarvoor een wet of decreet al een sanctie of straf voorziet. De GAS-wet voorziet daarbij wel enkele uitzonderingen. Zo bevat artikel 3 een lijst met inbreuken die wettelijk strafbaar zijn, maar waarvoor de gemeenteraad ook een administratieve sanctie mag vastleggen. Op vraag van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie wil ik die lijst uitbreiden.

Concreet gaat het om inbreuken als afzetterij en bedrog; het bezit van bepaalde verdovende middelen; inbreuken op de openings- en sluitingsuren en de vergunningsplicht voor nachtwinkels en telecombureaus en het niet kunnen voorleggen van een identiteitskaart bij een verkeerscontrole.

Stel je voor: een lokaal bestuur van de plaatselijke horeca-uitbaters te horen krijgt dat er een probleem is met tafelschuimerij. Of eigenaars van tankstations doen hun beklag over mensen die niet betalen na te tanken. In die gevallen zullen gemeentebesturen sneller en gerichter maatregelen kunnen nemen tegen lokale problemen van overlast en criminaliteit.

Nieuws

Terug sportstrand in zeebrugge deze zomer

De zomer komt eraan, wat betekent dat Sportdienst Brugge opnieuw inzet op het sportstrand in Zeebrugge. Sinds 15 juni is alles klaar en kun je genieten van een zomer vol sport, spel en plezier. Het sportstrand is de hele zomervakantie doorlopend open van 10.30 tot 17.30 uur en bevindt zich ter hoogte van het Badengebouw.

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.

125 jaar Cercle Brugge

Cercle Brugge maakt vandaag furore onder het motto ‘1 keer groen, altijd groen’, maar Cercle is allerminst een ‘groentje’ in Brugge. Dit jaar viert ‘onze ploeg van ’t Stad’ de 125ste verjaardag. De geschiedenis gaat dus terug tot 1899 wanneer de broeders Xaverianen binnen een oud-leerlingenverenigingen een sportieve ‘Cercle’ oprichten. Eerst nog met cricket en tennis, maar al snel werd voetbal de meest succesvolle tak.