Hogere pakkans voor snelheidsovertreders

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

De regering neemt maatregelen om de werking van de Gewestelijke Verwerkingscentra te versterken. Dat blijkt uit antwoorden van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden op een schriftelijke vraag die ik indiende. De Gewestelijke Verwerkingscentra staan in voor de verwerking van de automatisch vastgestelde verkeersovertredingen (zoals flitsboetes of trajectcontroles) en dit zowel ter ondersteuning van de federale politie als van de lokale politiezones. De minister zal 35 nieuwe medewerkers aannemen, het personeelsstatuut verbeteren, en investeren in ICT en verwerkingssoftware.

Verkeersveiligheid is een cruciale uitdaging. De regering heeft de ambitie om tegen 2030 het aantal verkeersdoden te halveren en streeft tegen 2050 naar “vision zero”, nul dodelijke slachtoffers in het verkeer in ons land. Handhaving, via onder meer snelheidscontroles, zijn daarbij een cruciaal middel. De pakkans voor onverantwoord rijgedrag gaat zo omhoog. Ik ben dan ook erg verheugd dat de minister Verlinden mijn vraag om extra middelen voor de Gewestelijke Verwerkingscentra positief heeft beantwoord en de nodige acties zal ondernemen

De federale regering maakt van verkeersveiligheid een topprioriteit en een belangrijk aspect daarin is een strengere snelheidshandhaving. Om de lokale politiezones aan te moedigen om meer digitale snelheidscamera’s en trajectcontroles  te voorzien, kunnen zij sedert een aantal jaren een beroep doen op de Gewestelijke Verwerkingscentra van de wegpolitie voor de verwerking van de automatisch vastgestelde inbreuken. 150 politiezones verspreid over heel het land hebben reeds een samenwerkingsakkoord met één van de vier Gewestelijke Verwerkingscentra afgesloten.

We merken echter dat deze Gewestelijke Verwerkingscentra kampen met een tekort aan middelen en personeel. Hierdoor krijgen de lokale politiezones beperkende quota voor de vaststellingen van inbreuken opgelegd. Ik vroeg daarom aan minister Verlinden of zij bereid is om extra middelen vrij te maken om de werking van de Gewestelijke Verwerkingscentra te versnellen.

De minister heeft nu geantwoord dat zij verschillende paden zal bewandelen om tot een versterking van de Gewestelijke Verwerkingscentra te komen. Een eerste belangrijke stap die wordt gezet is de aanwerving van 35 nieuwe medewerkers. Bovendien zal de werklast permanent worden gemonitord zodat er een dossier voor de aanwerving van bijkomend personeel kan ingediend worden van zodra de werklast stijgt.

De Gewestelijke Verwerkingscentra gefinancierd worden door het Verkeersveiligheidsfonds. Binnen de begroting van het verkeersveiligheidsfonds bestaat er een beperking die stelt dat slechts 40 procent van het budget mag worden uitgegeven aan personeelsuitgaven. De minister heeft nu laten weten dat er een aanvraag is vertrokken naar het Verkeersveiligheidsfonds met de vraag of men die beperking niet kan opheffen om zo de Gewestelijke Verwerkingscentra verder te versterken, desnoods boven de beperking. Momenteel wordt iets minder dan 34 procent van de begroting van het Verkeersveiligheidsfonds gebruikt voor personeelsuitgaven.

Andere maatregelen die de minister in gedachten heeft zijn een statutarisering van het personeel van de Gewestelijke Verwerkingscentra om zo het personeel langer te kunnen behouden, maar ook extra investeringen in ICT en in verwerkingssoftware.

Nieuws

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.

125 jaar Cercle Brugge

Cercle Brugge maakt vandaag furore onder het motto ‘1 keer groen, altijd groen’, maar Cercle is allerminst een ‘groentje’ in Brugge. Dit jaar viert ‘onze ploeg van ’t Stad’ de 125ste verjaardag. De geschiedenis gaat dus terug tot 1899 wanneer de broeders Xaverianen binnen een oud-leerlingenverenigingen een sportieve ‘Cercle’ oprichten. Eerst nog met cricket en tennis, maar al snel werd voetbal de meest succesvolle tak. 

Uitreiking Brugse sportprijzen

De Brugse sportprijzen vormen het orgelpunt van het Brugse sportjaar. Verschillende sporters krijgen een trofee of medaille voor hun indrukwekkende prestaties van het voorbije kalenderjaar 2023. Eén sporter of sportclub wordt ook bekroond met de Trofee van Sportverdienste, omwille van een bijzondere jarenlange sportcarrière.