Hogere pakkans voor snelheidsovertreders

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

De regering neemt maatregelen om de werking van de Gewestelijke Verwerkingscentra te versterken. Dat blijkt uit antwoorden van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden op een schriftelijke vraag die ik indiende. De Gewestelijke Verwerkingscentra staan in voor de verwerking van de automatisch vastgestelde verkeersovertredingen (zoals flitsboetes of trajectcontroles) en dit zowel ter ondersteuning van de federale politie als van de lokale politiezones. De minister zal 35 nieuwe medewerkers aannemen, het personeelsstatuut verbeteren, en investeren in ICT en verwerkingssoftware.

Verkeersveiligheid is een cruciale uitdaging. De regering heeft de ambitie om tegen 2030 het aantal verkeersdoden te halveren en streeft tegen 2050 naar “vision zero”, nul dodelijke slachtoffers in het verkeer in ons land. Handhaving, via onder meer snelheidscontroles, zijn daarbij een cruciaal middel. De pakkans voor onverantwoord rijgedrag gaat zo omhoog. Ik ben dan ook erg verheugd dat de minister Verlinden mijn vraag om extra middelen voor de Gewestelijke Verwerkingscentra positief heeft beantwoord en de nodige acties zal ondernemen

De federale regering maakt van verkeersveiligheid een topprioriteit en een belangrijk aspect daarin is een strengere snelheidshandhaving. Om de lokale politiezones aan te moedigen om meer digitale snelheidscamera’s en trajectcontroles  te voorzien, kunnen zij sedert een aantal jaren een beroep doen op de Gewestelijke Verwerkingscentra van de wegpolitie voor de verwerking van de automatisch vastgestelde inbreuken. 150 politiezones verspreid over heel het land hebben reeds een samenwerkingsakkoord met één van de vier Gewestelijke Verwerkingscentra afgesloten.

We merken echter dat deze Gewestelijke Verwerkingscentra kampen met een tekort aan middelen en personeel. Hierdoor krijgen de lokale politiezones beperkende quota voor de vaststellingen van inbreuken opgelegd. Ik vroeg daarom aan minister Verlinden of zij bereid is om extra middelen vrij te maken om de werking van de Gewestelijke Verwerkingscentra te versnellen.

De minister heeft nu geantwoord dat zij verschillende paden zal bewandelen om tot een versterking van de Gewestelijke Verwerkingscentra te komen. Een eerste belangrijke stap die wordt gezet is de aanwerving van 35 nieuwe medewerkers. Bovendien zal de werklast permanent worden gemonitord zodat er een dossier voor de aanwerving van bijkomend personeel kan ingediend worden van zodra de werklast stijgt.

De Gewestelijke Verwerkingscentra gefinancierd worden door het Verkeersveiligheidsfonds. Binnen de begroting van het verkeersveiligheidsfonds bestaat er een beperking die stelt dat slechts 40 procent van het budget mag worden uitgegeven aan personeelsuitgaven. De minister heeft nu laten weten dat er een aanvraag is vertrokken naar het Verkeersveiligheidsfonds met de vraag of men die beperking niet kan opheffen om zo de Gewestelijke Verwerkingscentra verder te versterken, desnoods boven de beperking. Momenteel wordt iets minder dan 34 procent van de begroting van het Verkeersveiligheidsfonds gebruikt voor personeelsuitgaven.

Andere maatregelen die de minister in gedachten heeft zijn een statutarisering van het personeel van de Gewestelijke Verwerkingscentra om zo het personeel langer te kunnen behouden, maar ook extra investeringen in ICT en in verwerkingssoftware.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.