Masterplan site Veemarkt in sint-Michiels goedgekeurd

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Het college van Burgemeester en schepenen gaf maandag 13 juli goedkeuring voor het masterplan voor de site Veemarkt in Sint-Michiels. De site krijgt een nieuwe invulling waar zowel wonen, bedrijvigheid als ontspanning aan bod komen. Ook voor de bestaande zondagsmarkt werd ruimte voorzien zodat die verder georganiseerd kan worden op deze site.

De site Veemarkt heeft een strategische ligging.  Het is een uniek scharnierpunt tussen de gemengde bebouwing langs de Koningin Astridlaan, het residentiëler karakter langs de Graaf Pierre de Brieylaan, de bestaande KMO zone rond de Grasdreef en de bestaande commerciële blok met iets grotere schaal langs de Expressweg. Alleen al door zijn ligging is de site uitermate geschikt voor een verweving van verschillende functies en meervoudig gebruik van zowel de bebouwde als niet bebouwde ruimte.

Er werd daarom aan de bouwheer Luc Beke gevraagd om een masterplan of stedenbouwkundige studie op te maken voor de ontwikkeling van de site. Tot voor de invoering van de Codextrein was men hier strikt gebonden aan de voorschriften van het huidige, inmiddels verouderde, BPA. De codextrein schept echter nieuwe kansen voor een nieuwe kwalitatieve en bruisende site waar ingespeeld wordt op de noden van de buurt en zelfs verder.

Global Estate Group, dat het terrein aankocht in 2019, liet daarom een ambitieus masterplan uitwerken. Het ontwerpteam bestond uit een samenwerking tussen twee Brugse ontwerpers, namelijk Olivier Salens architecten en bureau context.  Zij kwamen tot een mooi, gedragen resultaat om van de site een bruisende, aangename ontmoetingsruimte te creëren waar verschillende functies samenkomen.

Het project grijpt de kans om bedrijvigheid met wonen te combineren. Hiervoor wordt aangesloten en ingespeeld op de ruimtelijke context en de unieke ligging tussen bedrijventerrein, commerciële as en woonenclaves. Het is een duurzaam project waar o.a. ingezet wordt op het delen van ruimte.

De aantakking op de Torhoutse Steenweg  en het commerciële blok langs de Expressweg kunnen verbonden en versterkt worden met een aanvullend programma ter hoogte van de Koningin Astridlaan. Daarnaast wordt ook de KMO functie van de bedrijvenzone rond de Grasdreef (“Vogelzang”) verder doorgetrokken op de veemarktsite. Dit kan in de vorm van ‘maakindustrie’ aan de randen van de site en door ruimte te bieden voor specifieke acute ruimtevragen met een hoge toegevoegde waarde voor de lokale economie en het lokaal ondernemerschap. Ter ondersteuning van deze nieuwe bedrijven wordt ook ruimte voorzien voor kantoorfuncties onder de vorm van een kantoorvolume  langs de Koningin Astridlaan met gelijkvloerse commerciële plint.

Een deel van de oude veemarkthal wordt behouden als overdekte multifunctionele publieke ruimte. De overdekte hal met zijn typische spanten heeft een iconische waarde voor Sint-Michiels en maakt deel uit van de plaatselijke identiteit. De imposante spanten van de markthal krijgen daarom een prominente rol in het nieuwe project.  Het behoud van een deel van de hal biedt de mogelijkheid om een overdekte open ruimte te creëren waar naast de zondagsmarkt ook andere activiteiten (co-working, horeca,…) kunnen plaatsvinden. Dit kan de omgeving opnieuw de nodige dynamiek en identiteit geven.

Er werd ook plaats voorzien om te wonen om zo een volwaardig stadsdeel en levendige site te creëren op deze plaats. Er is gekozen voor gestapeld wonen, al dan niet in combinatie met de starters/KMO units en maakateliers. Daarnaast worden ook woonblokken voorzien als aantakking op de residentiele Graaf Pierre de Brieylaan.

Naast het behoud van de zondagsmarkt en de integratie van een ruime groene long en pleinruimte, zal het project ongeveer 3000 m² ruimte voor ondernemingen bieden, 10.000 m² kantoren, 3000 m² handel, 300 m² horeca en 18.500 m² wonen (excl. terrassen). En dit door amper 35% van het terrein (exclusief de overdekte markthal) te bebouwen. Er zal ook variatie zijn aan bouwhoogtes binnen het project.

Het vrijkomen van dit projectgebied biedt de mogelijkheid om een hedendaags duurzaam stukje stad te realiseren dat zowel aansluiting vindt op de directe als de ruimere omgeving en waar ruimte is voor diversiteit, zowel naar bebouwing als naar invulling toe. De goeie mix van bewoners en gebruikers, een kwalitatieve publieke ruimte en een hoogstaande architecturale uitwerking zijn een meerwaarde voor Brugge en de buurt.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.