Masterplan site Veemarkt in sint-Michiels goedgekeurd

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Het college van Burgemeester en schepenen gaf maandag 13 juli goedkeuring voor het masterplan voor de site Veemarkt in Sint-Michiels. De site krijgt een nieuwe invulling waar zowel wonen, bedrijvigheid als ontspanning aan bod komen. Ook voor de bestaande zondagsmarkt werd ruimte voorzien zodat die verder georganiseerd kan worden op deze site.

De site Veemarkt heeft een strategische ligging.  Het is een uniek scharnierpunt tussen de gemengde bebouwing langs de Koningin Astridlaan, het residentiëler karakter langs de Graaf Pierre de Brieylaan, de bestaande KMO zone rond de Grasdreef en de bestaande commerciële blok met iets grotere schaal langs de Expressweg. Alleen al door zijn ligging is de site uitermate geschikt voor een verweving van verschillende functies en meervoudig gebruik van zowel de bebouwde als niet bebouwde ruimte.

Er werd daarom aan de bouwheer Luc Beke gevraagd om een masterplan of stedenbouwkundige studie op te maken voor de ontwikkeling van de site. Tot voor de invoering van de Codextrein was men hier strikt gebonden aan de voorschriften van het huidige, inmiddels verouderde, BPA. De codextrein schept echter nieuwe kansen voor een nieuwe kwalitatieve en bruisende site waar ingespeeld wordt op de noden van de buurt en zelfs verder.

Global Estate Group, dat het terrein aankocht in 2019, liet daarom een ambitieus masterplan uitwerken. Het ontwerpteam bestond uit een samenwerking tussen twee Brugse ontwerpers, namelijk Olivier Salens architecten en bureau context.  Zij kwamen tot een mooi, gedragen resultaat om van de site een bruisende, aangename ontmoetingsruimte te creëren waar verschillende functies samenkomen.

Het project grijpt de kans om bedrijvigheid met wonen te combineren. Hiervoor wordt aangesloten en ingespeeld op de ruimtelijke context en de unieke ligging tussen bedrijventerrein, commerciële as en woonenclaves. Het is een duurzaam project waar o.a. ingezet wordt op het delen van ruimte.

De aantakking op de Torhoutse Steenweg  en het commerciële blok langs de Expressweg kunnen verbonden en versterkt worden met een aanvullend programma ter hoogte van de Koningin Astridlaan. Daarnaast wordt ook de KMO functie van de bedrijvenzone rond de Grasdreef (“Vogelzang”) verder doorgetrokken op de veemarktsite. Dit kan in de vorm van ‘maakindustrie’ aan de randen van de site en door ruimte te bieden voor specifieke acute ruimtevragen met een hoge toegevoegde waarde voor de lokale economie en het lokaal ondernemerschap. Ter ondersteuning van deze nieuwe bedrijven wordt ook ruimte voorzien voor kantoorfuncties onder de vorm van een kantoorvolume  langs de Koningin Astridlaan met gelijkvloerse commerciële plint.

Een deel van de oude veemarkthal wordt behouden als overdekte multifunctionele publieke ruimte. De overdekte hal met zijn typische spanten heeft een iconische waarde voor Sint-Michiels en maakt deel uit van de plaatselijke identiteit. De imposante spanten van de markthal krijgen daarom een prominente rol in het nieuwe project.  Het behoud van een deel van de hal biedt de mogelijkheid om een overdekte open ruimte te creëren waar naast de zondagsmarkt ook andere activiteiten (co-working, horeca,…) kunnen plaatsvinden. Dit kan de omgeving opnieuw de nodige dynamiek en identiteit geven.

Er werd ook plaats voorzien om te wonen om zo een volwaardig stadsdeel en levendige site te creëren op deze plaats. Er is gekozen voor gestapeld wonen, al dan niet in combinatie met de starters/KMO units en maakateliers. Daarnaast worden ook woonblokken voorzien als aantakking op de residentiele Graaf Pierre de Brieylaan.

Naast het behoud van de zondagsmarkt en de integratie van een ruime groene long en pleinruimte, zal het project ongeveer 3000 m² ruimte voor ondernemingen bieden, 10.000 m² kantoren, 3000 m² handel, 300 m² horeca en 18.500 m² wonen (excl. terrassen). En dit door amper 35% van het terrein (exclusief de overdekte markthal) te bebouwen. Er zal ook variatie zijn aan bouwhoogtes binnen het project.

Het vrijkomen van dit projectgebied biedt de mogelijkheid om een hedendaags duurzaam stukje stad te realiseren dat zowel aansluiting vindt op de directe als de ruimere omgeving en waar ruimte is voor diversiteit, zowel naar bebouwing als naar invulling toe. De goeie mix van bewoners en gebruikers, een kwalitatieve publieke ruimte en een hoogstaande architecturale uitwerking zijn een meerwaarde voor Brugge en de buurt.

Nieuws

Terug sportstrand in zeebrugge deze zomer

De zomer komt eraan, wat betekent dat Sportdienst Brugge opnieuw inzet op het sportstrand in Zeebrugge. Sinds 15 juni is alles klaar en kun je genieten van een zomer vol sport, spel en plezier. Het sportstrand is de hele zomervakantie doorlopend open van 10.30 tot 17.30 uur en bevindt zich ter hoogte van het Badengebouw.

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.

125 jaar Cercle Brugge

Cercle Brugge maakt vandaag furore onder het motto ‘1 keer groen, altijd groen’, maar Cercle is allerminst een ‘groentje’ in Brugge. Dit jaar viert ‘onze ploeg van ’t Stad’ de 125ste verjaardag. De geschiedenis gaat dus terug tot 1899 wanneer de broeders Xaverianen binnen een oud-leerlingenverenigingen een sportieve ‘Cercle’ oprichten. Eerst nog met cricket en tennis, maar al snel werd voetbal de meest succesvolle tak.