Nieuw centrum van Viro vzw op plaats van pastorie in de Rijselstraat

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Op mijn voorstel leverde het College van Burgemeester en Schepenen in de zitting van 3 april 2020 een omgevingsvergunning af voor het bouwen van een dagcentrum in de Rijselstraat in Sint-Michiels. Het nieuwe centrum is voor mensen met een beperking en komt op de plaats van de bestaande pastorie.

Het centrum is een nieuw initiatief van Viro vzw aan de Koning Albert I-laan. In de nieuwbouw zullen 13 individuele woonunits worden ondergebracht. Daarvan zijn 12 units voorzien voor telkens één bewoner en daarnaast nog één conciërgewoning. De meeste bewoners hebben een verstandelijke beperking. Op het gelijkvloers komen 3 polyvalente ruimtes die zullen worden geëxploiteerd door Viro vzw maar die ook door de buurt zullen kunnen gebruikt worden.

In totaal zal het dagcentrum 4 bouwlagen tellen. De bouwlagen zullen trapsgewijs afbouwen naar boven toe, waarbij het laagste niveau de grootste oppervlakte inneemt en de hogere niveau’s telkens iets kleiner zullen zijn. Op deze niveau’s is er mogelijkheid om dakterrassen te voorzien. De bouwlijn van het nieuwe gebouw blijft gelijk aan de bestaande van de pastorie. De teruggetrokken voorgevel is nodig om de beuken langs de Rijselstraat te kunnen behouden. Op die manier wordt ook een groene voortuin gecreëerd.

Langs de noordkant van het project wordt een doorsteek voorzien die een verbinding maakt tussen de Rijselstaat en de kleine parking gelegen langs de Dorpsstraat. Deze groenzone dient dan als doorsteek voor voetgangers en fietsers naar de achterliggende parking die bij het project hoort.

Het nieuwe initiatief van Viro vzw beoogt een nieuwe dynamiek brengen in het centrum van Sint Michiels. “Het is algemeen erkend dat laagdrempelige welzijnsinitiatieven een verbindend effect teweeg brengen in het lokale, sociaal weefsel”, aldus algemeen directeur Koen Dalle.

Nieuws

Terug sportstrand in zeebrugge deze zomer

De zomer komt eraan, wat betekent dat Sportdienst Brugge opnieuw inzet op het sportstrand in Zeebrugge. Sinds 15 juni is alles klaar en kun je genieten van een zomer vol sport, spel en plezier. Het sportstrand is de hele zomervakantie doorlopend open van 10.30 tot 17.30 uur en bevindt zich ter hoogte van het Badengebouw.

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.

125 jaar Cercle Brugge

Cercle Brugge maakt vandaag furore onder het motto ‘1 keer groen, altijd groen’, maar Cercle is allerminst een ‘groentje’ in Brugge. Dit jaar viert ‘onze ploeg van ’t Stad’ de 125ste verjaardag. De geschiedenis gaat dus terug tot 1899 wanneer de broeders Xaverianen binnen een oud-leerlingenverenigingen een sportieve ‘Cercle’ oprichten. Eerst nog met cricket en tennis, maar al snel werd voetbal de meest succesvolle tak.