Nieuw centrum van Viro vzw op plaats van pastorie in de Rijselstraat

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Op mijn voorstel leverde het College van Burgemeester en Schepenen in de zitting van 3 april 2020 een omgevingsvergunning af voor het bouwen van een dagcentrum in de Rijselstraat in Sint-Michiels. Het nieuwe centrum is voor mensen met een beperking en komt op de plaats van de bestaande pastorie.

Het centrum is een nieuw initiatief van Viro vzw aan de Koning Albert I-laan. In de nieuwbouw zullen 13 individuele woonunits worden ondergebracht. Daarvan zijn 12 units voorzien voor telkens één bewoner en daarnaast nog één conciërgewoning. De meeste bewoners hebben een verstandelijke beperking. Op het gelijkvloers komen 3 polyvalente ruimtes die zullen worden geëxploiteerd door Viro vzw maar die ook door de buurt zullen kunnen gebruikt worden.

In totaal zal het dagcentrum 4 bouwlagen tellen. De bouwlagen zullen trapsgewijs afbouwen naar boven toe, waarbij het laagste niveau de grootste oppervlakte inneemt en de hogere niveau’s telkens iets kleiner zullen zijn. Op deze niveau’s is er mogelijkheid om dakterrassen te voorzien. De bouwlijn van het nieuwe gebouw blijft gelijk aan de bestaande van de pastorie. De teruggetrokken voorgevel is nodig om de beuken langs de Rijselstraat te kunnen behouden. Op die manier wordt ook een groene voortuin gecreëerd.

Langs de noordkant van het project wordt een doorsteek voorzien die een verbinding maakt tussen de Rijselstaat en de kleine parking gelegen langs de Dorpsstraat. Deze groenzone dient dan als doorsteek voor voetgangers en fietsers naar de achterliggende parking die bij het project hoort.

Het nieuwe initiatief van Viro vzw beoogt een nieuwe dynamiek brengen in het centrum van Sint Michiels. “Het is algemeen erkend dat laagdrempelige welzijnsinitiatieven een verbindend effect teweeg brengen in het lokale, sociaal weefsel”, aldus algemeen directeur Koen Dalle.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.