Nieuw clubhuis voor Brugse Ijsberen en Flyball club

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Als Stad zijn wij altijd begaan met onze sportclubs, op elk vlak, dus ook qua infrastructuur. Om die reden verlenen wij ook investeringssubsidies. Voor het nieuwe clubhuis van de Brugse Ijsberen kwam de Stad tegemoet met een subsidie van 93.000 euro en is er een eigen inbreng van de Brugse IJsberen van zo’n 24.000 euro.

Het is de enige manier om de Bruggelingen naast het sportaanbod op zich ook kwalitatieve sportaccommodaties aan te bieden. Dat is een positieve trend van de laatste jaren, dat zowat elke vereniging of club, groot of klein over een eigen clubhuis of infrastructuur wenst te beschikken.

Daar gaan wij dus graag in mee, maar wel op voorwaarde dat het getuigt van duurzaamheid en zuinig ruimtegebruik. En daar wordt in deze perfect aan voldaan. De IJsberen stonden open voor het principe van breed en gedeeld gebruik en er werd afgesproken dat de Flyballclub structureel kan gebruik maken van het nieuw te bouwen clubhuis.

Zo beschikt ook de flyballclub in de toekomst over een kwalitatief clublokaal. Met hen werd overeengekomen dat zij, na realisatie van het nieuwe clubhuis, de bestaande verouderde constructies op eigen kosten en initiatief zullen afbreken.

Gezien de site al in gebruik is door een beheersafdeling van de Cluster Openbaar Domein en de Flyball club, met hun eigen volumes en gebouwen, is een goede afstemming essentieel. De zone kan grotendeels in drie verdeeld worden: een zone voor Openbaar Domein, een zone voor de flyball en een zone voor het clubhuis. Ook dit is weer een staaltje van efficiënt en duurzaam ruimtegebruik.

Er komt ook nog een steiger aan de vijver. Dit om de veiligheid bij het in en uit het water gaan te waarborgen. 

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.