Nieuwe botenloods voor Koninklijke Roeivereniging Brugge

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

De Koninklijke Roeivereniging oftewel KRB, met het stamnummer 4 dat het in 1869 ontving, is één van de oudste sportverenigingen van de stad. KRB levert al sinds 1928 op regelmatige basis roeiers voor de Olympische Spelen.

Ondertussen is KRB uitgegroeid tot de grootste Vlaamse roeivereniging en barst ze stilaan uit haar voegen. De aanvraag om een nieuwe botenloods naast het clubhuis te zetten, waarvan de vergunningsaanvraag reeds goedgekeurd is en verlengd zal worden, komt er dus niet zomaar.

Uiteraard in de eerste plaats om de opslagcapaciteit van de competitieboten te vergroten, maar zo komt er ook voldoende ruimte om de roeiboten van onder meer de nationale ploeg en bezoekende buitenlandse verenigingen op te slaan tijdens stages. Zo kan KRB haar internationale status behouden.

Bovendien kan de oude en vooral verouderde botenloods dan heringericht worden voor onder andere meer vrouwenkleedkamers. Uit de cijfers blijkt immers dat het aantal vrouwelijke leden door de jaren heen verdubbeld is tot een derde van het totaal aantal leden. Iets wat wij als Stad – die toch zwaar inzet op diversiteit – alleen maar kunnen toejuichen.

Met het vernieuwen van het laatste deel van de technische installaties zal ook de duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van de roeicampus voor de komende decennia verzekerd zijn. De technische installaties voorzien immers een ruime opvang en stockage van regenwater.

En door het gebruik van een degelijke zuiveringsinstallatie zal het gebruik van stadswater voor de douches kunnen vermeden worden.

En last but not least is er ook het innovatieve aspect met een nieuw loodsbeheersysteem dat door studenten van de Odyssee Hogeschool zal worden uitgewerkt. Dit moet het loodsbeheer transparanter en moderner maken.

Door de Stad wordt al langer ingezet op degelijke duurzame en innovatieve sportinfrastructuur onder meer door het verlenen van investeringssubsidies. In deze is de Stad tussengekomen met 80.000 euro subsidie, de eigen inbreng bedraagt 20.850 euro.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.