Nieuwe sporthal voor Koolkerke en Sint-Jozef

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

De Stad duidde op 4 mei 2020 de sportsite in de Gemeneweidestraat aan als locatie voor de bouw van een volwaardige sporthal voor Koolkerke en Sint-Jozef. Daarmee is een eerste stap gezet in het wegwerken van deze blinde vlek op vlak van sportinfrastructuur in Brugge, zoals opgenomen in het beleidsprogramma 2019-2024.

In het stedelijk beleidsprogramma gaf de Stad aan om drie blinde vlekken op vlak van indoor sportinfrastructuur weg te werken. Eén ervan is in Sint-Jozef en Koolkerke. De bestaande sporthal in de Arendstraat in Koolkerke voldoet op vandaag niet meer aan de normen om op een kwalitatieve manier te sporten. De zaal is te klein en te laag om er populaire bal – of netsporten zoals badminton of minivoetbal te spelen. De circa 9.000 inwoners van Koolkerke en St-Jozef moeten dus altijd noodgedwongen uitwijken naar andere deelgemeenten om deze populaire sporten te beoefenen.

De nieuwe sporthal zal gericht zijn op lokale gebruikers. Trainingen en recreatieve wedstrijden van basketbal, minivoetbal, volleybal, badminton, … zullen allemaal mogelijk zijn. Het is dus de bedoeling om de bewoners van zowel Koolkerke als Sint-Jozef in hun directe omgeving volwaardige sportvoorzieningen aan te bieden. Dat kan niet enkel de fysieke gezondheid stimuleren maar ook een aanzet zijn om nieuwe sportverenigingen of lokale sportgroepjes te starten.

De grootte van de zaal zal ongeveer 20 op 32 meter zijn en verder worden ook berging, kleedkamers, sanitair en een kleinere polyvalente ruimte voorzien. Het gebouw willen we niet enkel en alleen voor sport gebruiken maar zo polyvalent mogelijk inzetten voor de plaatselijke bevolking. De accommodatie moet zodanig aangepast zijn dat ook verenigingen, scholen,… van deze zaal kunnen gebruik maken.

Het specifieke programma wordt de komende maanden nog verder verfijnd. Maar we gaan de sportinfrastructuur zoveel mogelijk clusteren”, zegt de schepen. “De nieuwe sporthal moet aansluiten op het bestaande outdoor sportpark in de Gemeneweidestraat. Er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van de bestaande parking. De exacte inplanting op de site vormt de komende maanden voorwerp van verder onderzoek. De eerste stap is alvast gezet.

Nieuws

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.

125 jaar Cercle Brugge

Cercle Brugge maakt vandaag furore onder het motto ‘1 keer groen, altijd groen’, maar Cercle is allerminst een ‘groentje’ in Brugge. Dit jaar viert ‘onze ploeg van ’t Stad’ de 125ste verjaardag. De geschiedenis gaat dus terug tot 1899 wanneer de broeders Xaverianen binnen een oud-leerlingenverenigingen een sportieve ‘Cercle’ oprichten. Eerst nog met cricket en tennis, maar al snel werd voetbal de meest succesvolle tak. 

Uitreiking Brugse sportprijzen

De Brugse sportprijzen vormen het orgelpunt van het Brugse sportjaar. Verschillende sporters krijgen een trofee of medaille voor hun indrukwekkende prestaties van het voorbije kalenderjaar 2023. Eén sporter of sportclub wordt ook bekroond met de Trofee van Sportverdienste, omwille van een bijzondere jarenlange sportcarrière.