Nieuwe sporthal voor Koolkerke en Sint-Jozef

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

De Stad duidde op 4 mei 2020 de sportsite in de Gemeneweidestraat aan als locatie voor de bouw van een volwaardige sporthal voor Koolkerke en Sint-Jozef. Daarmee is een eerste stap gezet in het wegwerken van deze blinde vlek op vlak van sportinfrastructuur in Brugge, zoals opgenomen in het beleidsprogramma 2019-2024.

In het stedelijk beleidsprogramma gaf de Stad aan om drie blinde vlekken op vlak van indoor sportinfrastructuur weg te werken. Eén ervan is in Sint-Jozef en Koolkerke. De bestaande sporthal in de Arendstraat in Koolkerke voldoet op vandaag niet meer aan de normen om op een kwalitatieve manier te sporten. De zaal is te klein en te laag om er populaire bal – of netsporten zoals badminton of minivoetbal te spelen. De circa 9.000 inwoners van Koolkerke en St-Jozef moeten dus altijd noodgedwongen uitwijken naar andere deelgemeenten om deze populaire sporten te beoefenen.

De nieuwe sporthal zal gericht zijn op lokale gebruikers. Trainingen en recreatieve wedstrijden van basketbal, minivoetbal, volleybal, badminton, … zullen allemaal mogelijk zijn. Het is dus de bedoeling om de bewoners van zowel Koolkerke als Sint-Jozef in hun directe omgeving volwaardige sportvoorzieningen aan te bieden. Dat kan niet enkel de fysieke gezondheid stimuleren maar ook een aanzet zijn om nieuwe sportverenigingen of lokale sportgroepjes te starten.

De grootte van de zaal zal ongeveer 20 op 32 meter zijn en verder worden ook berging, kleedkamers, sanitair en een kleinere polyvalente ruimte voorzien. Het gebouw willen we niet enkel en alleen voor sport gebruiken maar zo polyvalent mogelijk inzetten voor de plaatselijke bevolking. De accommodatie moet zodanig aangepast zijn dat ook verenigingen, scholen,… van deze zaal kunnen gebruik maken.

Het specifieke programma wordt de komende maanden nog verder verfijnd. Maar we gaan de sportinfrastructuur zoveel mogelijk clusteren”, zegt de schepen. “De nieuwe sporthal moet aansluiten op het bestaande outdoor sportpark in de Gemeneweidestraat. Er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van de bestaande parking. De exacte inplanting op de site vormt de komende maanden voorwerp van verder onderzoek. De eerste stap is alvast gezet.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.