studie R30

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

De Vlaamse overheid – Agentschap Wegen en Verkeer - en Stad Brugge willen het complexe verkeersknooppunt aan het Brugse station aanpakken om ervoor te zorgen dat de vele voetgangers en fietsers op een veilige manier de ring kunnen oversteken. Bovendien willen ze de kruispunten op de ring, in de omgeving van het station, optimaliseren zodat deze omgeving voor de vele gebruikers een aantrekkelijke site wordt. 

De stationsomgeving moet veliger worden voor weggebruikers maar ook leefbaar voor wie er woont of werkt. Het Studiebureau Tractebel werd aangesteld om deze complexe omgeving te bestuderen en om een globale visie te ontwikkelen voor de ring tussen de Unesco-rotonde en de Vaartdijkstraat. Er werd een globaal concept gekozen dat bestaat uit een tunneloplossing voor voetgangers en fietsers en een veilige herinrichting van heel de stationsomgeving.

 

Het concept in een notendop

  • een passage onder de R30 voor voetgangers en fietsers tussen het stationsplein en de vesten;
  • een voetgangers- en fietserstunnel aan de Unesco-rotonde (kant centrum);
  • slechts één gelijkgrondse voetgangers- en fietsersoversteek over de R30;
  • meer ruimte geven aan de voetgangers en fietsers;
  • een fiets- en voetgangersonderdoorgang van de R30 van de Vaartdijkstraat naar de vesten (kant centrum);
  • optimaliseren van de kruispunten (compacter en beter leesbaar maken voor de weggebruikers);
  • integreren van de kiss&ride-zone in de stationsparking;
  • het creëren van een hoppinpunt in de Hendrik Brugmansstraat;
  • het aantrekkelijker maken van de stationsomgeving als belangrijke toegangspoort tot de stad.

 Er staat een infostand in de inkomhal van het station vanaf zaterdag 12 februari tot en met zondag 13 maart. Hier kunnen inwoners zien welke werken er uitgevoerd zullen worden.

Deze voorstellen worden nu eerst afgetoetst op praktische, juridische en financiële haalbaarheid, en vervolgens gefinaliseerd met het oog op uitvoering. De komende maanden wordt zeer hard gewerkt aan de detailuitwerking van de plannen waarna uiteraard ook nog een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd, een aannemer aangesteld, een exacte werfplanning met Minder Hinder-maatregelen moet uitgestippeld worden. Dit is echter nog geen eindpunt, want we werken ook nog verder aan een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) stationsomgeving. Dit zal de stationsomgeving tot de site van de toekomst maken.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.