Masterplan schooldomein Jan Fevijn in Assebroek

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Het College ging principieel akkoord met de krijtlijnen uit het masterplan ‘Groene campus tussen wijken’ van de scholensite Jan Fevijn, gesitueerd langs de Daverlostraat 132. Het masterplan omvat een langetermijnvisie en verankert de scholencampus in de ruimere omgeving. Het slopen van enkele gebouwen en een reorganisatie op de campus biedt kansen aan plaatselijke verenigingen en buurtbewoners.

De site ‘Jan Fevijn’ ter hoogte van de Daverlostraat 132 heeft een unieke ligging tussen woonbuurten, een stadspark en het sportpark Daverlo. Het masterplan voorziet een aantal aanpassingen die de site opwaardeert wat niet enkel een verbetering betekent voor de school maar ook voor de buurt.

Op vandaag wordt het schooldomein langs de straat rondom omsloten door een omheining. Op termijn zullen enkel die afsluitingen die noodzakelijk zijn voor een optimale werking van de school  behouden blijven. Zo zullen delen van de afsluiting ter hoogte van de Daverlostraat en de Weidestraat verwijderd worden. Op deze manier worden er extra toegangen tot de scholencampus gerealiseerd. Voetgangers en fietsers kunnen via de nieuwe toegangen het schooldomein vrij betreden en doorkruisen.

Ook tussen het schooldomein en het Daverlopark zal een stukje afsluiting verdwijnen om een toegang tot het schooldomein vanuit het Daverlopark te realiseren. Een nieuw pad dat de bestaande paden in het Daverlopark verbindt met de nieuwe paden op het schooldomein zal aangelegd worden.

De verbinding met het aanpalende Daverlopark kan zo gerealiseerd worden en is een belangrijke pijler in het masterplan. Door deze doorsteken te realiseren wordt de campus toegankelijker voor leerlingen, bezoekers en buurtbewoners die makkelijk de campus kunnen doorkruisen en niet langer een omweg hoeven te nemen, verduidelijkt schepen Demon. Het doel is een verbinding voor fietsers en wandelaars te realiseren tussen de bushalte gelegen langs de Dries en de ontworpen doorsteek in het masterplan.

Het langwerpig witte gebouw ter hoogte van de Weidestraat zal gesloopt worden samen met enkele kleinere constructie op het schooldomein. Zo wordt er ruimte vrijgemaakt voor de realisatie van een mooie uitnodigende onthaalruimte langs de Weidestraat.

Bij de evaluatie van de site kwam aan het licht dat sommige delen van het schooldomein bijna niet gebruikt werden. Op termijn heeft de school deze ruimte ook niet nodig. Men wenst dan ook een invulling te geven aan deze delen van het schooldomein die op vandaag niet vaak gebruikt worden. Een voorbeeld van zo’n onderbenutte ruimte is het verharde voetbalveld tussen de sporthal en de Weidestraat. Welke invulling deze ruimte in de toekomst zal krijgen en hoe deze er precies gaat uitzien vraagt nog bijkomend onderzoek. Ik hoopt alvast op mogelijkheden voor de plaatselijke krachtbalclub Inter Assebroek om op een gedeelte van het domein van de campus te kunnen spelen.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.