Nieuwe vrachtwagenparking Lodewijk Coiseaukaai

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

In de Lodewijk Coiseaukaai komt ten noorden van het nieuwe politiehuis en van Het Entrepot een nieuwe vrachtwagenparking. Op mijn voorstel werd deze bouwaanvraag in het college van 9 november 2020 goedgekeurd. Het perceel waarop de parking komt ligt aan de rand van het havengebied.

Deze vrachtwagenparking komt er ter vervanging van de huidige vrachtwagenparking in de Lodewijk Coiseaukaai. Die laatste zal in de nabije toekomst omgevormd worden tot randparking. Er worden 16 parkeerplaatsen voorzien voor trekkers met oplegger en 6 kortere plaatsen voor trekkers zonder oplegger of kleine busjes.

Er wordt voor gekozen om de in-en uitrit in de Quenastkaai te voorzien, waardoor de kant aan de  Lodewijk Coiseaukaai volledig gesloten blijft. Dit komt de verkeersveiligheid in de Lodewijk Coiseaukaai ten goede en zal ook de geluidsoverlast beperken.

De parking wordt aan 3 zijden afgesloten met een geluidswerende wand. Enkel de zijde aan de  Quenastkaai blijft open. Voor deze wand worden de geluidspanelen van de bestaande vrachtwagenparking hergebruikt, met de bedoeling om dan nieuwe lagere geluidswanden te plaatsen op de randparking. Op de parking zelf en tussen de geluidswand en het fietspad in de Lodewijk Coiseaukaai worden groenzones voorzien.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.