Stad Brugge wint Openruimtebeker

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Brugge krijgt de openruimtebeker van de Vlaamse vereniging voor Ruimte en Planning (VRP). De beker erkent onze inspanningen om de open ruimte ook echt als groene zones te behouden in plaats van alles vol te bouwen.

Begin 2021 maakte de Stad een strategische visie op voor het ruimtelijk beleid, namelijk het “beleidsplan Ruimte Brugge.” Een belangrijke ambitie daarin is het creëren van een robuust groen-blauw raamwerk. Dat betekent dat we kijken waar we open ruimte willen behouden.

Open ruimte draagt heel veel bij aan de leefbaarheid van de stad. Het zorgt voor een aangename leefomgeving waar inwoners van de stad tot rust kunnen komen, waar gefietst en gewandeld kan worden, waar kinderen kunnen spelen, waar natuur zich kan ontwikkelen en aan landbouw gedaan kan worden. Open ruimte biedt een ongelofelijke meerwaarde aan de rand maar ook in het centrum van de stad.

Open ruimte vrijwaren gebeurt concreet op het niveau van ruimtelijke planning door bijvoorbeeld het herbestemmen van zones van harde naar zachte bestemmingen. Zo zijn er in Brugge verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) waar woonuitbreidingsgebieden waren voorzien. In verschillende van die plannen werd beslist om de woonuitbreidingsgebieden te schrappen en als open ruimte te behouden. Dit betekent dat er in de toekomst niet gebouwd kan worden op deze gebieden. Zo geven we ruimte aan water en groen. Recent werd deze herbestemming nog beslist voor drie gebieden in Assebroek. Op die manier creëren we buffers om het water op te vangen en vermijden we dat woongebieden overstromen.

De Openruimtebeker sterkt ons in de lijn die we hebben uitgezet en nog verder willen uitzetten in ons beleid. Ik bedank de VRP voor deze erkenning en koesteren deze trofee.

Nieuws

Uitreiking Brugse sportprijzen

De Brugse sportprijzen vormen het orgelpunt van het Brugse sportjaar. Verschillende sporters krijgen een trofee of medaille voor hun indrukwekkende prestaties van het voorbije kalenderjaar 2023. Eén sporter of sportclub wordt ook bekroond met de Trofee van Sportverdienste, omwille van een bijzondere jarenlange sportcarrière.

Opening sociaal woonproject Peterseliestraat

De voormalige militaire site in de Peterseliestraat in het centrum van Brugge werd herbestemd tot een siociaal huisvestingsproject. De site werd volledig opnieuw ingericht met respect voor het bestaande erfgoed. Er werden 28 sociale woningen ondergebracht en 52 appartementen. De tuin staat ook open voor de buurt.

Arbeidsongevallen met dienstwapens tot minimum beperken

Vorig jaar waren er 19 incidenten met dienstwapens bij de federale en lokale politie. Gemiddeld waren er de voorbije 5 jaar 21 arbeidsongevallen waarbij dienstwapens betrokken waren.