Stad Brugge wint Openruimtebeker

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Brugge krijgt de openruimtebeker van de Vlaamse vereniging voor Ruimte en Planning (VRP). De beker erkent onze inspanningen om de open ruimte ook echt als groene zones te behouden in plaats van alles vol te bouwen.

Begin 2021 maakte de Stad een strategische visie op voor het ruimtelijk beleid, namelijk het “beleidsplan Ruimte Brugge.” Een belangrijke ambitie daarin is het creëren van een robuust groen-blauw raamwerk. Dat betekent dat we kijken waar we open ruimte willen behouden.

Open ruimte draagt heel veel bij aan de leefbaarheid van de stad. Het zorgt voor een aangename leefomgeving waar inwoners van de stad tot rust kunnen komen, waar gefietst en gewandeld kan worden, waar kinderen kunnen spelen, waar natuur zich kan ontwikkelen en aan landbouw gedaan kan worden. Open ruimte biedt een ongelofelijke meerwaarde aan de rand maar ook in het centrum van de stad.

Open ruimte vrijwaren gebeurt concreet op het niveau van ruimtelijke planning door bijvoorbeeld het herbestemmen van zones van harde naar zachte bestemmingen. Zo zijn er in Brugge verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) waar woonuitbreidingsgebieden waren voorzien. In verschillende van die plannen werd beslist om de woonuitbreidingsgebieden te schrappen en als open ruimte te behouden. Dit betekent dat er in de toekomst niet gebouwd kan worden op deze gebieden. Zo geven we ruimte aan water en groen. Recent werd deze herbestemming nog beslist voor drie gebieden in Assebroek. Op die manier creëren we buffers om het water op te vangen en vermijden we dat woongebieden overstromen.

De Openruimtebeker sterkt ons in de lijn die we hebben uitgezet en nog verder willen uitzetten in ons beleid. Ik bedank de VRP voor deze erkenning en koesteren deze trofee.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.