Vergunning voor Brexitlane in Zeebrugse haven

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Tot 1 januari 2021 gold nog een overgangsperiode, maar die loopt dus binnen een tweetal weken af. Welke vorm de Brexit ook zal aannemen, vanaf 1 januari 2021 zullen bedrijven rekening moeten houden met douaneformaliteiten, controles,…  Omdat dit ook een grote impact heeft op de bedrijven in de haven van Zeebrugge, willen we hen maximaal ondersteunen bij het doorlopen van een vlot vergunningentraject voor eventuele noodzakelijke bijkomende infrastructuur.

Vandaag werd in het college van burgemeester en schepenen op mijn voorstel in dit kader al een vergunning verleend aan de MBZ om een drive-trough-lane aan te leggen ter hoogte van CRO. Deze verharde strook moet er voor zorgen dat vrachtwagens met verkeerde douanepapieren de terminal van het bedrijf vlot kunnen afrijden zodat het inkomend verkeer op de site in beweging kan blijven en de Isabellalaan vrijgehouden wordt. Wegrijdend verkeer kan dan richting het rondpunt aan het Minervaplein gestuurd worden en zo naar de A11 geleid worden naar triageparkings. Verkeer dat richting de grensinspectie moet gaan, kan dan via de Isabellalaan gestuurd worden.

Deze werken zijn noodzakelijk in functie van de naderende Brexit en zijn nodig om de doorstroming op de Isabellalaan niet de hinderen”, geeft Demon aan. “Aanvragen voor infrastructuurwerken in het kader van de Brexit willen we dan ook snel afhandelen zodat er geen hinder ontstaat door bijvoorbeeld wachtrijen met vrachtwagens. Dit dossier werd in een maand tijd afgewerkt en goedgekeurd. Er werd een tijdelijke vergunning gegeven van 18 maanden. Tijdens deze periode zal een evaluatie gebeuren van de noodzakelijkheid van de Brexitlane. We willen hiermee eventuele verkeersproblemen n.a.v. de Brexit vermijden en het voor bedrijven werkbaarder maken.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.