Vergunning voor Brexitlane in Zeebrugse haven

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Tot 1 januari 2021 gold nog een overgangsperiode, maar die loopt dus binnen een tweetal weken af. Welke vorm de Brexit ook zal aannemen, vanaf 1 januari 2021 zullen bedrijven rekening moeten houden met douaneformaliteiten, controles,…  Omdat dit ook een grote impact heeft op de bedrijven in de haven van Zeebrugge, willen we hen maximaal ondersteunen bij het doorlopen van een vlot vergunningentraject voor eventuele noodzakelijke bijkomende infrastructuur.

Vandaag werd in het college van burgemeester en schepenen op mijn voorstel in dit kader al een vergunning verleend aan de MBZ om een drive-trough-lane aan te leggen ter hoogte van CRO. Deze verharde strook moet er voor zorgen dat vrachtwagens met verkeerde douanepapieren de terminal van het bedrijf vlot kunnen afrijden zodat het inkomend verkeer op de site in beweging kan blijven en de Isabellalaan vrijgehouden wordt. Wegrijdend verkeer kan dan richting het rondpunt aan het Minervaplein gestuurd worden en zo naar de A11 geleid worden naar triageparkings. Verkeer dat richting de grensinspectie moet gaan, kan dan via de Isabellalaan gestuurd worden.

Deze werken zijn noodzakelijk in functie van de naderende Brexit en zijn nodig om de doorstroming op de Isabellalaan niet de hinderen”, geeft Demon aan. “Aanvragen voor infrastructuurwerken in het kader van de Brexit willen we dan ook snel afhandelen zodat er geen hinder ontstaat door bijvoorbeeld wachtrijen met vrachtwagens. Dit dossier werd in een maand tijd afgewerkt en goedgekeurd. Er werd een tijdelijke vergunning gegeven van 18 maanden. Tijdens deze periode zal een evaluatie gebeuren van de noodzakelijkheid van de Brexitlane. We willen hiermee eventuele verkeersproblemen n.a.v. de Brexit vermijden en het voor bedrijven werkbaarder maken.

Nieuws

Terug sportstrand in zeebrugge deze zomer

De zomer komt eraan, wat betekent dat Sportdienst Brugge opnieuw inzet op het sportstrand in Zeebrugge. Sinds 15 juni is alles klaar en kun je genieten van een zomer vol sport, spel en plezier. Het sportstrand is de hele zomervakantie doorlopend open van 10.30 tot 17.30 uur en bevindt zich ter hoogte van het Badengebouw.

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.

125 jaar Cercle Brugge

Cercle Brugge maakt vandaag furore onder het motto ‘1 keer groen, altijd groen’, maar Cercle is allerminst een ‘groentje’ in Brugge. Dit jaar viert ‘onze ploeg van ’t Stad’ de 125ste verjaardag. De geschiedenis gaat dus terug tot 1899 wanneer de broeders Xaverianen binnen een oud-leerlingenverenigingen een sportieve ‘Cercle’ oprichten. Eerst nog met cricket en tennis, maar al snel werd voetbal de meest succesvolle tak.