Woonuitbreidingsgebieden herbestemd naar open ruimte

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Om ons te wapenen tegen de effecten van klimaatverandering zoals droogte en wateroverlast kiest het College van Burgemeester en Schepenen op mijn voorstel om enkele woonuitbreidingsgebieden te herbestemmen naar open ruimte. Het betreft nog niet bebouwde gebieden waar een tegenstrijdigheid bestaat tussen de geldende bestemmingsvoorschriften die bebouwing toelaten en het belang van deze gebieden voor het watersysteem. Het gaat over de zogenaamde signaalgebieden en we voeren hiermee de Brugse bouwshift uit.

Drie gebieden worden aangepakt allen gelegen aan de oostzijde van Brugge. Het Woonuitbreidingsgebied ten zuiden van Kerkdreef, het Woonuitbreidingsgebied ten zuiden van Mispelaar en het Woonuitbreidingsgebied ten oosten van Sint-Trudostraat.

Via de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan zullen de bestemmingsvoorschriften van de percelen gewijzigd worden. Waterinfiltratie en -buffering zullen de nodige ruimte krijgen door percelen bouwvrij te houden en ze te herbestemmen naar open ruimte.   In deze gebieden wordt geen bijkomende ruimte meer aangesneden en op deze manier wordt meegewerkt aan de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Regering inzake de bouwshift.

Woonbehoeftes van de toekomst zullen (en moeten) opgevangen worden in het woongebied dat reeds is afgebakend en bestaat. We geven hiermee uitvoering aan de Vlaamse bouwshift en hanteren de principes uit onze strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Brugge als richtinggevend. We stellen in de woonuitbreidingsgebieden die ook signaalgebied zijn de open ruimte centraal.

Per gebied heeft de Stad volgende ruimtelijke doelstellingen voor ogen:

 • Het Woonuitbreidingsgebied ten zuiden van Kerkdreef sluit aan op het natuurgebied Assebroekse meersen:
  • Het woonuitbreidingsgebied krijgt een open ruimte bestemming
  • De nieuwe bestemming zal aansluiten op het huidig gebruik van de gronden met respect voor de ligging in het meersengebied.
 • Het Woonuitbreidingsgebied ten zuiden van Mispelaar sluit aan op landbouwgebied met o.a. de Loweiden:
  • Het Woonuitbreidingsgebied krijgt een open ruimte bestemming
  • De nieuwe bestemming zal aansluiten op het huidig gebruik van de gronden met respect voor de ligging in het meersengebied
 • Het Woonuitbreidingsgebied ten oosten van Sint-Trudostraat sluit ook aan op het meersengebied:
  • Het signaalgebied aan de grens met Oostkamp dat deel uitmaakt van het Woonuitbreidingsgebied wordt herbestemd naar open ruimte en wordt ingebed in haar ruimere omgeving. Hierbij wordt de onderzoekzone uitgebreid tot aan de Sint-Trudostraat.
  • We nemen het volledige Woonuitbreidingsgebied op in het RUP. Nieuwe bestemmingen zullen aansluiten op het huidig gebruik van de percelen met respect voor de ligging in het meersengebied en we zorgen voor rechtszekerheid voor de bebouwde percelen.

 Met deze herbestemmingen versterkt Brugge zijn open ruimte en worden groene zones behouden en bouwvrij gehouden. Hierdoor kan ook de toekomstige generatie blijven genieten van de mooie natuurlijke zones in onze stad.

(Foto: Erwin Derous)

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.