Woonuitbreidingsgebieden herbestemd naar open ruimte

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Om ons te wapenen tegen de effecten van klimaatverandering zoals droogte en wateroverlast kiest het College van Burgemeester en Schepenen op mijn voorstel om enkele woonuitbreidingsgebieden te herbestemmen naar open ruimte. Het betreft nog niet bebouwde gebieden waar een tegenstrijdigheid bestaat tussen de geldende bestemmingsvoorschriften die bebouwing toelaten en het belang van deze gebieden voor het watersysteem. Het gaat over de zogenaamde signaalgebieden en we voeren hiermee de Brugse bouwshift uit.

Drie gebieden worden aangepakt allen gelegen aan de oostzijde van Brugge. Het Woonuitbreidingsgebied ten zuiden van Kerkdreef, het Woonuitbreidingsgebied ten zuiden van Mispelaar en het Woonuitbreidingsgebied ten oosten van Sint-Trudostraat.

Via de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan zullen de bestemmingsvoorschriften van de percelen gewijzigd worden. Waterinfiltratie en -buffering zullen de nodige ruimte krijgen door percelen bouwvrij te houden en ze te herbestemmen naar open ruimte.   In deze gebieden wordt geen bijkomende ruimte meer aangesneden en op deze manier wordt meegewerkt aan de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Regering inzake de bouwshift.

Woonbehoeftes van de toekomst zullen (en moeten) opgevangen worden in het woongebied dat reeds is afgebakend en bestaat. We geven hiermee uitvoering aan de Vlaamse bouwshift en hanteren de principes uit onze strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Brugge als richtinggevend. We stellen in de woonuitbreidingsgebieden die ook signaalgebied zijn de open ruimte centraal.

Per gebied heeft de Stad volgende ruimtelijke doelstellingen voor ogen:

 • Het Woonuitbreidingsgebied ten zuiden van Kerkdreef sluit aan op het natuurgebied Assebroekse meersen:
  • Het woonuitbreidingsgebied krijgt een open ruimte bestemming
  • De nieuwe bestemming zal aansluiten op het huidig gebruik van de gronden met respect voor de ligging in het meersengebied.
 • Het Woonuitbreidingsgebied ten zuiden van Mispelaar sluit aan op landbouwgebied met o.a. de Loweiden:
  • Het Woonuitbreidingsgebied krijgt een open ruimte bestemming
  • De nieuwe bestemming zal aansluiten op het huidig gebruik van de gronden met respect voor de ligging in het meersengebied
 • Het Woonuitbreidingsgebied ten oosten van Sint-Trudostraat sluit ook aan op het meersengebied:
  • Het signaalgebied aan de grens met Oostkamp dat deel uitmaakt van het Woonuitbreidingsgebied wordt herbestemd naar open ruimte en wordt ingebed in haar ruimere omgeving. Hierbij wordt de onderzoekzone uitgebreid tot aan de Sint-Trudostraat.
  • We nemen het volledige Woonuitbreidingsgebied op in het RUP. Nieuwe bestemmingen zullen aansluiten op het huidig gebruik van de percelen met respect voor de ligging in het meersengebied en we zorgen voor rechtszekerheid voor de bebouwde percelen.

 Met deze herbestemmingen versterkt Brugge zijn open ruimte en worden groene zones behouden en bouwvrij gehouden. Hierdoor kan ook de toekomstige generatie blijven genieten van de mooie natuurlijke zones in onze stad.

(Foto: Erwin Derous)

Nieuws

Terug sportstrand in zeebrugge deze zomer

De zomer komt eraan, wat betekent dat Sportdienst Brugge opnieuw inzet op het sportstrand in Zeebrugge. Sinds 15 juni is alles klaar en kun je genieten van een zomer vol sport, spel en plezier. Het sportstrand is de hele zomervakantie doorlopend open van 10.30 tot 17.30 uur en bevindt zich ter hoogte van het Badengebouw.

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.

125 jaar Cercle Brugge

Cercle Brugge maakt vandaag furore onder het motto ‘1 keer groen, altijd groen’, maar Cercle is allerminst een ‘groentje’ in Brugge. Dit jaar viert ‘onze ploeg van ’t Stad’ de 125ste verjaardag. De geschiedenis gaat dus terug tot 1899 wanneer de broeders Xaverianen binnen een oud-leerlingenverenigingen een sportieve ‘Cercle’ oprichten. Eerst nog met cricket en tennis, maar al snel werd voetbal de meest succesvolle tak.