Plaatsing zonnepanelen Historium

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Op 6 november gaf het college van burgemeester en schepenen een omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen bij Historium. Dat het museum, pal in de binnenstad gelegen, zonnepanelen plaatst is een voorbeeld dat het wel degelijk mogelijk is om ook in de binnenstad zonnepanelen te plaatsen. Zelfs op historische gebouwen.

Zonnepanelen zijn niet meer weg te denken uit onze omgeving. Ze zorgen voor meer hernieuwbare energie en helpen ons om de CO2-uitstoot te reduceren. Ze geven de mogelijkheid om zelf energie op te wekken en de energiefactuur te drukken.

De Stad deed inspanningen om de plaatsing van zonnepanelen zo maximaal mogelijk te maken. Zo zijn er al meer mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen in de binnenstad op de achterste dakvlakken, bijgebouwen en zijdakvlakken dan vroeger het geval was. Daarnaast maakte de stad ook een uniforme beleidsvisie voor de plaatsing van panelen op inventarispanden. Zo willen we zoveel mogelijk hernieuwbare energie stimuleren.

De zonnepanelen worden geplaatst op het hoekpand Markt 1 en het aanpalend pand Philipstockstraat 2, waar het museum Historium gevestigd is. Het imposante hoekpand is beschermd als monument. Beide panden maken deel uit van de als werelderfgoed beschermde binnenstad Brugge.

De zonnepanelen worden voorzien op de achterste dakvlakken van beide gebouwen. De hellende daken zijn afgewerkt met leien. De panelen zijn effen zwart en worden in aaneengesloten gehelen rondom de dakkapellen, dakvlakramen en schouwen voorzien.

Het beschermde hoekgebouw dateert uit het begin van de 20ste eeuw. Het dak achteraan is deels vlak en dus gemakkelijk van zonnepanelen te voorzien. De rest van de pv-installatie wordt voorzien op de eigenlijke dakhellingen achteraan. Er worden in totaal 66 panelen voorzien.

Op de voormalige conciërgewoning bij het hoekgebouw in de Philipstockstraat 2, gebouwd in de jaren 1920, worden 12 panelen voorzien op de achterste dakhelling.

Historium zal dus in totaal 78 zonnepanelen te plaatsen. De capaciteit van de installatie zal 31,2kW bedragen.

De zonnepanelen zullen niet zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein waardoor de belevingswaarde van het straatbeeld ongewijzigd blijft. De installatie schaadt de Uitzonderlijke Universele Waarden van het werelderfgoed niet en kan dus vergund worden. Dit is een mooi voorbeeld dat het plaatsen van zonnepanelen in onze historische binnenstad wel degelijk mogelijk is. Ik hoop dat dit een stimulans is voor andere bedrijven en particulieren in de binnenstad om zonnepanelen te plaatsen.

 

 

 

 

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.