Voormalig pottenbakkerij ‘Le Hibou’ wordt herbestemd tot unieke woonlocatie

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

De Steenkaai was voor Wereldoorlog II een heel bedrijvig gebied dat mee de geschiedenis van het toenmalige Brugge bepaalde. Vandaag is er nog steeds een restant van die bedrijvigheid van toen, namelijk een gedeelte van de voormalig pottenbakkerij ‘Le Hibou’ of ‘Den Uil’. Er werd nu een vergunning afgeleverd voor de herbestemming van dit gebouw tot 4 woningen. Daarnaast wordt aan de straatzijde ook een nieuwe meergezinswoning met 6 woonentiteiten gebouwd. Ontwikkelaar Liv+ BVBA zal het volledige project uitvoeren.

De voormalige pottenbakkerij ‘Le Hibou’ dateert van 1909 en situeert zich op het binnengebied van de site. Alle latere aanbouwen op de site worden gesloopt waardoor het historische fabriekspand weer vrij komt te staan. Het gebouw wordt nu herbestemd tot 4 woningen met privaat terras en een gedeelde tuin. De indeling van het gebouw in 4 woningen wordt afgestemd op de bestaande structuur waarbij de bestaande raamopeningen behouden blijven. Ook de typerende schouwen en de oude ovens van de fabriek worden gerenoveerd en opgenomen in het ontwerp.

De woningen zullen toegankelijk zijn via een gemeenschappelijke gang maar ze zijn ook rechtstreeks toegankelijk via een private berging en trap. De bestaande gevelsteen wordt gerenoveerd en de ramen worden vervangen door houten buitenschrijnwerk met eenzelfde verdeling als de oorspronkelijke ramen.

Aan de straatzijde wordt langs de Steenkaai nog een nieuwe meergezinswoning gebouwd die bestaat uit 3 bouwlagen. Deze nieuwbouw zal minstens 4,5m van het fabriekspand liggen. Per bouwlaag worden 2 appartementen voorzien. In totaal komen er dus 6 appartementen.

Er wordt ook voldoende parkeergelegenheid voorzien voor alle woonentiteiten op de site. Het bestaande halfondergronds verdiep onder het voormalig fabriekspand wordt omgevormd en verder uitgebreid tot een halfondergrondse parking voor het volledige project. Er komen 12 parkeerplaatsen, 12 fietsenstallingen onder het historisch pand en 8 fietsenstallingen onder de nieuwe meergezinswoning. Onder die meergezinswoning worden ook nog 6 bergingen voorzien.

Boven de halfondergrondse parking komt een daktuin met terrassen voor de woningen. Deze daktuin geeft ook toegang tot de gemeenschappelijke tuin.

Dit project toont nogmaals aan dat onze historische panden zeker niet afgeschreven zijn maar wel opgewaardeerd kunnen worden tot moderne pareltjes met een geschiedenis.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.