Franky Demon

Federaal parlementslid en Schepen in Brugge

Als geboren en getogen Bruggeling zag ik op 28 juni 1976 het levenslicht.

Mijn jeugdjaren bracht ik door in de Minnezangerlaan te Male (Sint-Kruis). Daar was ik sinds mijn kinderjaren actief binnen KSA Rooyghem en als kabouter en jongknaap bij KSA Sint-Trudo. Ik was in totaal 7 jaar leider van de jongknapen en de hernieuwers. Daarna ben ik ook 5 jaar verantwoordelijk geweest voor de kabouters binnen de gouwraad van KSA Noordzeegouw, waar ik als bestuurslid diverse cursussen en vormingsmomenten mee op touw zette.

Tevens was ik voorzitter van de Jeugdraad van Sint-Kruis en zette ik me tijdens de schoolvakanties in als monitor en instructor op de jeugdvakanties van KAZOU

Na de middelbare school in OLVA Assebroek volgde ik de lerarenopleiding voor onderwijzer in KATHO-RENO Torhout. Na heel wat leerrijke werkervaringen in het gewoon en buitengewoon onderwijs ging ik op zoek naar een nieuwe uitdaging, en ik vond die binnen CM Brugge, waar ik meer dan 10 jaar verantwoordelijk was voor de jeugdvakanties van KAZOU.

Brugge

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 slaagde ik er in om vanop de vijftiende plaats 1.811 voorkeurstemmen te behalen en een zitje in de gemeenteraad te bemachtigen. Op 1 januari 2011 werd ik schepen van groen, burgerlijke stand en bevolking.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 haalde ik vanop een vierde plaats het mooie resultaat van 4603 voorkeurstemmen. Op 1 januari 2013 werd ik eerste schepen van ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad. Ik werd toen ook met 6.433 voorkeurstemmen verkozen tot provincieraadslid en was dit tot en met 1 juni 2014.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 behaalde ik, vanop de derde plaats, 8981 voorkeurstemmen, een ook voor mij verblufffend resultaat en een mooie beloning voor het harde werk van de voorbije jaren. Sinds 1 januari 2019 ben ik als schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, leefmilieu en sport.

Brussel

Bij de federale verkiezingen van 2014 werd ik met 16.394 stemmen verkozen tot federaal volksvertegenwoordiger. Ik ben er actief als commissielid voor de commissies Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt en de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité P en het Vast Comité I. Verder ben ik plaatsvervangend commissielid in de commissie voor Sociale Zaken, de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing en in de commissie voor de Naturalisaties.

Bij de federale verkiezingen van 26 mei 2019 werd ik opnieuw verkozen tot federaal volksvertegenwoordiger met 18.221 voorkeurstemmen. Ik ben deze legislatuur vast lid in de commissie Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken. Daarnaast ben ik plaatsvervangend lid in de commissies Mobiliteit, overheidsbedrijven en Federale instellingen, de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en het Adviescomité voor Wetenschappelijke en technologische vraagstukken.

Gezin

Rust vind ik bij mijn gezin. Ik ben gehuwd met Veerle Verbeke, leerkracht in Instituut Mariawende-Blydhove. Samen hebben we 2 kinderen, Merel (°2004) en Finn (°2005). Met zijn vieren trekken we geregeld de wijde wereld in. Af en toe gaan joggen, zwemmen of op stap gaan met enkele goeie vrienden zorgen ervoor dat de boog niet altijd gespannen staat!

Nieuws

Zomerzwemmen in Coupure was een succes!

De  5de editie van het zomerzwemmen in de Brugse binnenstad was een succes. Met zo’n 9 à 10.000 bezoekers die de weg naar het zwemponton vonden, is het Coupurezwemmen intussen een vaste waarde in het Brugse zomersportaanbod.

Nieuwe Club Brugge minipitch op site Knapen

Club Brugge was in 2020 de winnaar van de ‘More than football’ award en won hiermee een minipitch veldje. Het sociale karakter van de award zorgt ervoor dat het veldje een lokale en sociale meerwaarde krijgt. We zochten naar een locatie die de perfecte match zou vormen met het maatschappelijk en sociale karakter achter de award. En deze match konden we niet beter vinden dan op Site Knapen in Zeebrugge.

Woonproject Boevrie geeft nieuwe dynamiek aan buurt

De afbraakwerken zijn gestart aan de voormalige VTI-site in de Boeveriestraat. Nu de leerlingen verhuisd zijn naar de nieuwe gebouwen in de Vaartdijkstraat, kan het woonproject 'Boevrie' van start gaan. Het wordt een mooi project dat oud en nieuw met elkaar verbindt.

actualiteitsdebat drugsproblematiek

Tijdens de zomermaanden werd de stad Antwerpen verschillende keren opgeschrikt door explosies en beschietingen van gevels. De incidenten worden gelinkt aan het drugsmilieu. In de commissie binnelandse zaken werd gezien deze problematiek een gedachtewisseling georganiseerd.

Stad Brugge wint Openruimtebeker

Brugge krijgt de openruimtebeker van de Vlaamse vereniging voor Ruimte en Planning (VRP). De beker erkent onze inspanningen om de open ruimte ook echt als groene zones te behouden in plaats van alles vol te bouwen.

Herbestemming voor 'huis Den Lombaert' in Langestraat

Het college verleende  op mijn voorstel een vergunning voor de herbestemming, verbouwing en restauratie van het beschermde pand “huis Den Lombaert” in de Langestraat. Het hoofgebouw is beschermd als monument en de tuin is opgenomen in het open ruimte beleidsplan als waardevolle groene ruimte. Ook de tuinmuur aan het Verbrand Nieuwland heeft een grote erfgoedwaarde. De panden worden nu verbouwd tot een meergezinswoning, een rijhuis en een plek voor coworking.

wellness op basis van bieringrediënten

Tot enkele jaren geleden was in de Hoedenmakersstraat het voormalige kantorencomplex en verdeelcentrum van Bpost gevestigd. Nadat Bpost de locatie verliet werd de site omgevormd tot een woonproject.  Enkel de imposante kelderruimte van het complex kreeg toen nog geen invulling. Daar komt nu verandering in! Het College verleende de vergunning aan een Belgische onderneming Bath & Barley om hier een uniek concept uit te baten.  De onderneming heeft op vandaag in Brussel een vestiging en wil het concept ook in Brugge op de markt brengen.

Vergunning Karmelietessenklooster tot ééngezinswoningen en appartementen

Het college van burgemeester en schepenen leverde een omgevingsvergunning af voor het verbouwen en renoveren van het Karmelietessenklooster in de Schuttersstraat tot ééngezinswoningen en appartementen.

wetsvoorstel om amokmakers te weren uit alle recreatiedomeinen

Ik diende een wetsvoorstel in om een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen in te voeren. Dergelijk verbod zou amokmakers in de toekomst weren uit alle recreatiedomeinen, naar analogie met het stadionverbod in de voetbalwet. Zo willen we vermijden dat de overlast zich van het ene naar het andere domein verplaatst.

Noodopvang voor asielzoekers

Iedere persoon die op straat moet slapen, is er één te veel. Fedasil verkeert in crisis. Dat is geen probleem van de laatste maanden, maar een probleem dat al vier jaar aansleept.