Franky Demon

Federaal parlementslid en Schepen in Brugge

Als geboren en getogen Bruggeling zag ik op 28 juni 1976 het levenslicht.

Mijn jeugdjaren bracht ik door in de Minnezangerlaan te Male (Sint-Kruis). Daar was ik sinds mijn kinderjaren actief binnen KSA Rooyghem en als kabouter en jongknaap bij KSA Sint-Trudo. Ik was in totaal 7 jaar leider van de jongknapen en de hernieuwers. Daarna ben ik ook 5 jaar verantwoordelijk geweest voor de kabouters binnen de gouwraad van KSA Noordzeegouw, waar ik als bestuurslid diverse cursussen en vormingsmomenten mee op touw zette.

Tevens was ik voorzitter van de Jeugdraad van Sint-Kruis en zette ik me tijdens de schoolvakanties in als monitor en instructor op de jeugdvakanties van KAZOU

Na de middelbare school in OLVA Assebroek volgde ik de lerarenopleiding voor onderwijzer in KATHO-RENO Torhout. Na heel wat leerrijke werkervaringen in het gewoon en buitengewoon onderwijs ging ik op zoek naar een nieuwe uitdaging, en ik vond die binnen CM Brugge, waar ik meer dan 10 jaar verantwoordelijk was voor de jeugdvakanties van KAZOU.

Brugge

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 slaagde ik er in om vanop de vijftiende plaats 1.811 voorkeurstemmen te behalen en een zitje in de gemeenteraad te bemachtigen. Op 1 januari 2011 werd ik schepen van groen, burgerlijke stand en bevolking.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 haalde ik vanop een vierde plaats het mooie resultaat van 4603 voorkeurstemmen. Op 1 januari 2013 werd ik eerste schepen van ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad. Ik werd toen ook met 6.433 voorkeurstemmen verkozen tot provincieraadslid en was dit tot en met 1 juni 2014.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 behaalde ik, vanop de derde plaats, 8981 voorkeurstemmen, een ook voor mij verblufffend resultaat en een mooie beloning voor het harde werk van de voorbije jaren. Sinds 1 januari 2019 ben ik als schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, leefmilieu en sport.

Brussel

Bij de federale verkiezingen van 2014 werd ik met 16.394 stemmen verkozen tot federaal volksvertegenwoordiger. Ik ben er actief als commissielid voor de commissies Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt en de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité P en het Vast Comité I. Verder ben ik plaatsvervangend commissielid in de commissie voor Sociale Zaken, de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing en in de commissie voor de Naturalisaties.

Bij de federale verkiezingen van 26 mei 2019 werd ik opnieuw verkozen tot federaal volksvertegenwoordiger met 18.221 voorkeurstemmen. Ik ben deze legislatuur vast lid in de commissie Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken. Daarnaast ben ik plaatsvervangend lid in de commissies Mobiliteit, overheidsbedrijven en Federale instellingen, de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en het Adviescomité voor Wetenschappelijke en technologische vraagstukken.

Gezin

Rust vind ik bij mijn gezin. Ik ben gehuwd met Veerle Verbeke, leerkracht in Instituut Mariawende-Blydhove. Samen hebben we 2 kinderen, Merel (°2004) en Finn (°2005). Met zijn vieren trekken we geregeld de wijde wereld in. Af en toe gaan joggen, zwemmen of op stap gaan met enkele goeie vrienden zorgen ervoor dat de boog niet altijd gespannen staat!

Nieuws

Nieuwe dansschool voor Dancelot in sportpark De Watertoren

Het college van burgemeester en schepenen gaf de Omgevingsvergunning voor het bouwen van een sportgebouw gericht op dans, beweging en lichaamsontwikkeling in functie van de herlocalisatie van balletschool ‘Dancelot’. De balletschool heeft op heden zijn vestiging aan de Steenkaai 34 in Brugge, waar twee danszalen in gebruik zijn. Daarnaast gebruikt Dancelot ook andere (openbare) danszalen. Dancelot zal die verschillende locaties nu centraliseren in één nieuw gebouw in de Koning Leopold III laan in Sint-Andries.

Verder werken aan realisatie Masterplan site Sport Vlaanderen

De Stad Brugge, Howest en Sport Vlaanderen spraken hun engagement uit om verder te gaan met de uitvoering van het masterplan voor de site Sport Vlaanderen. Sport Vlaanderen Brugge is een groot sportcomplex met een breed scala aan binnen- en buitensportfaciliteiten voor zowel lokale als regionale clubs en instellingen. De Stad Brugge, Sport Vlaanderen en Howest werken al enkele jaren samen rond de ontwikkeling van deze site. Zo zijn er afspraken tussen de Stad en Sport Vlaanderen rond de exploitatie en het gebruik van de sportinfrastructuur in het Sportcentrum. Sport Vlaanderen en Howest richtten in 2011 samen de Sports Innovation Campus (SIC) op.

Renovatie atletiekpiste Sport Vlaanderen

Stad Brugge besliste om de atletiekpiste op de site van Sport Vlaanderen in de Nijverheidsstraat te Assebroek grondig te vernieuwen. In 2019 ondertekenden de Stad, Sport Vlaanderen en Howest een samenwerkingsovereenkomst voor de opmaak van een masterplan voor de site van Sport Vlaanderen. Een van de prioriteiten voor de Stad was toen de renovatie van de atletiekpiste.

Leer Brugge kennen met Erfgoedwandelingen in de Erfgoedapp

De dienst Monumentenzorg & Erfgoedzaken van Stad Brugge lanceert haar eerste twee thematische wandelingen in de ErfgoedApp. Het gaat over een wandeling in de binnenstad en een wandeling in de kinderboerderij. Beide wandelingen  zijn een voorbode van bijkomende digitale erfgoedwandelingen over specifieke thema’s in de nabije toekomst.

vzw De Kade plaatst groot aantal zoinnepanelen

Op 24 april gaf het college van burgemeester en schepenen goedkeuring voor het plaatsen van zonnepanelen bij De Kade. Er worden zonnepanelen geplaatst op zes verschillende dakvlakken van het gebouwencomplex in de Potterierei. Dat een aantal panelen van die omvang op één gebouwencomplex wordt voorzien is op heden uitzonderlijk.

Stad geeft positief advies voor batterijpark in Zeebrugge

Storm NV vraagt een omgevingsvergunning aan voor de bouw van een batterijpark naast het hoogspanningsstation in Zeebrugge. De stad gaf alvast een positief advies dat in de gemeenteraad van 24 april ter goedkeuring werd voorgelegd. De provincie zal een beslissing nemen over deze vergunning.

Hoorzitting vakbonden brandweer

In de commissie binnenlandse zaken vond een hoorzitting plaats over de toestand van de brandweer met de vakbonden. Ik uitte mijn appreciatie voor alle medewerkers van de hulpverleningszones. Zij staan klaar voor hun medeburgers op vaak hele moeilijke en uitdagende momenten, soms met gevaar voor eigen leven. Dat verdient niets anders dan respect en waardering.

BK atletiek op 29 en 30 juli in Brugge

Uitzonderlijk sportief nieuws voor Brugge! Op zaterdag 29 en zondag 30 juli 2023 zal het Allianz Belgisch Kampioenschap atletiek (alle categorieën en atleten met een beperking) in Brugge plaatsvinden. Het BK atletiek is de hoogmis van de atletieksport in België. Door omstandigheden kan het BK dit jaar niet plaatsvinden in het Koning Boudewijn stadion in Brussel en werden er kandidaat-organisatoren gezocht onder de vele clubs in België. Uiteindelijk bleek dat Brugge, met name Olympic Brugge, het sterkste dossier kon voorleggen. Op basis daarvan werd de Brugse club geselecteerd als organisator door de raad van bestuur van de Vlaamse Atletiek Liga.

Er komt eindelijk terug een geldautomaat in Lissewege

Er is tegenwoordig grote nood aan self-banking automaten. Waar er nog veel kantoren zijn, vooral in grotere dorpskernen, is er een overaanbod aan automaten terwijl er elders vaak geen automaten meer zijn. In Brugge maakt Batopin momenteel een spreidingsplan op zodat iedereen op 5 kilometer van de woning een geldautomaat ter beschikking zou hebben.

wetsvoorstel bestuurlijke aanhouding bij openbare dronkenschap goedgekeurd

Mijn wetsvoorstel werd goedgekeurd om bij een veiligheidsopsluiting omwille van openbaar dronkenschap alle procedures van een bestuurlijke aanhouding te volgen. Dat omvat onder meer het recht om een vertrouwenspersoon te mogen raadplegen, recht op medische bijstand, en eventueel een maaltijd.