Franky in Brussel

In BXL focus ik op deze thema's.

Lees hieronder recent nieuws van mijn werk.

nieuws uit Federaal Parlement

Ontwerp pandemiewet

Vandaag werd het ontwerp van pandemiewet besproken in de commissie binnenlandse zaken. De hoorzittingen en de beschikking van de rechtbank van Brussel tonen aan dat er nood is aan een pandemiewet

Beter lokaal beleid uittekenen met behulp van ANPR-databanken

Ik diende een wetsvoorstel in om lokale overheden toegang te geven tot gegevens geregistreerd door wegcamera’s. ANPR-camera’s kunnen automatisch nummerplaten herkennen en worden nu vooral gebruikt voor flitsacties in het verkeer. Vandaag mogen lokale besturen de gegevens van deze camera’s enkel gebruiken voor boetes en openbare veiligheid. Deze geanonimiseerde data moeten ook gebruikt kunnen worden voor hun mobiliteit-, milieu- en leefbaarheidsbeleid.

Overbevolking kusttreinen

De voorbije dagen was er overbevolking op de treinen naar de kust. Mensen die de kusttrein moeten nemen naar hun werk zijn hiervan de dupe. Maar ook mensen die naar andere toeristische kunststeden willen trekken op de kustroute, denk maar aan Gent en Brugge bv. worden afgeschrikt door de overbevolkte treinen. Terwijl ook die steden nood hebben aan dagjestoeristen.

Huisnummers en straatnamen moeten zichtbaarder zijn voor hulpdiensten

Bij brand is het belangrijk dat de brandweer snel het juiste adres kan vinden. Dit geldt ook voor tussenkomsten van politie of ambulanciers bij mensen in een levensbedreigende situatie. Daarom moeten de huisnummers duidelijk zichtbaar en vlot leesbaar zijn. Adresaanduidingen die duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn voor hulpdiensten kunnen levens redden. 

Gestage afname van autodiefstallen

Het aantal jaarlijks geregistreerde autodiefstallen per jaar neemt sinds 2017 gestaag af. Dat blijkt uit cijfers uit de Algemene Nationale Gegevensbank, die ik opvroeg. Het aantal processen verbaal die opgesteld zijn is in 2018 gezakt met 10% tegenover 2017 (van 8.584 naar 7.695 pv’s). In 2019 zakte het cijfer opnieuw met 11% (naar 6.789 pv’s) in vergelijking met 2018.

Terug een post van de civiele bescherming in West-Vlaanderen?

Tijdens het debat over de beleidsverklaring van de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V) heb ik er op aangedrongen om de kazerne van de Civiele Bescherming in Jabbeke terug te halen naar Jabbeke, of toch op zijn minst terug een post in West-vlaanderen. De regering had onder voormalig minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA) beslist om de kazerne onder te brengen in deze van Brasschaat.  Er moet gewaarborgd worden dat bij rampen zo snel mogelijk nabije, passende hulp kan geboden worden. Er zijn kazernes zijn die centraler gelegen zijn, in betere staat verkeren en meer potentieel hebben dan de kazernes die werden behouden.

Stressteams federale politie bewijzen dagelijks hun nut

Sinds 2018 kwam het stressteam van de Federale politie 10.000 keer tussen bij psychologische, werk-gerelateerde problemen. Het gaat dan bijvoorbeeld over trauma’s, burn-outs en depressies. Het stressteam intervenieerde 9.052 keer bij de federale politie en 967 keer bij de lokale politie. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg.

Aandacht voor jongeren en vereenzaaming tijdens coronacrisis

Tijdens een plenaire vraag aan de minister van volksgezondheid en aan de minister van binnenlandse zaken, vroeg ik om extra hulp voor onze zorgverleners. Deze zorgverleners verdienen ons onvoorwaardelijk respect. Onvermoeibaar zetten zij zich dag na dag in, in vaak bijzonder zware, slopende omstandigheden. Dit respect kunnen we in de eerste plaats betuigen door hun last niet nóg zwaarder te maken.

Meer voetgangers negeren het stoplicht

Het aantal PV’s uitgeschreven aan voetgangers voor het negeren van een rood stoplicht is tussen 2018 en 2019 gestegen met 7.2%. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. Koploper onder de provincies blijft Antwerpen (705 PV’s in 2019). In Brussel gaat het om 340 PV’s. Op ruime afstand volgen Oost-Vlaanderen (132), Vlaams Brabant (105) en West-Vlaanderen (104). In het totaal werden in België 1449 PV’s uitgeschreven voor het negeren van een stoplicht, waarvan 1079 (74%) in Vlaanderen. Vooral mannen werden geverbaliseerd (64%).

Betoging tegen racisme

De gebeurtenissen in de Verenigde Staten krijgen wereldwijd weerklank, ook bij ons. Ook in België is er nog werk aan de winkel in de strijd tegen racisme en discriminatie. Dat is een belangrijke strijd die helaas nog al te vaak onderschat wordt door velen. Vanuit de politiek en vanuit de samenleving moeten er telkens opnieuw stappen gezet worden om racisme en discriminatie uit de wereld te helpen. Ik ben tevreden dat de Minister van Binnenlandse Zaken in commissie reeds vermeldde dat hij het coördinatiecomité van de geïntegreerde politie heeft gevraagd om alvast bij de politie de huidige aanpak inzake racisme te evalueren, ook al zijn er vandaag weinig klachten.