Franky in Brussel

Als federaal volksvertegenwoordiger streef ik naar een veilige samenleving waar het goed wonen en werken is voor iedereen.

Ik zetel als vast lid in de commissie binnenlandse zaken.

nieuws uit Federaal Parlement

Vanaf 1 juli plaatsverbod voor amokmakers in recreatiedomeinen en aan de kust

Elk jaar opnieuw worden recreatiedomeinen en openluchtzwembaden tijdens de zomermaanden geconfronteerd met bezoekers die de boel verzieken . Zo vond vorige zomer een grote vechtpartij plaats op het strand van Blankenberge. Dat is storend en beangstigend voor de andere gasten en ook voor het personeel van de recreatiedomeinen is dit allesbehalve aangenaam. 

cyberveiligheid - hacking FOD binnenlandse zaken

Binnenlandse Zaken is de centrale schakel in de besturing en beveiliging van België. We strijden al een jaar tegen een onzichtbare vijand, het coronavirus. Nu blijkt dat er nog andere onzichtbare vijanden onze veiligheid bedreigen: professionele hackers, waarschijnlijk aangestuurd door buitenlandse mogendheden.

Cyberaanval Belnet

Vanop 257.000 plaatsen (IP-adressen) uit 29 landen werd onze overheid via internet aangevallen. De internetaanbieder van de overheid, Belnet, was op 4 mei 2021 het slachtoffer van een georganiseerde cyberaanval. De websites en servers werden doelbewust bestookt met nutteloze aanvragen tot ze overbelast geraakten en blokkeerden. Het netwerk van 200 overheidsdiensten, universiteiten, hogescholen en dit parlement was dinsdag urenlang onstabiel. Werknemers zaten zonder internet, online cursussen vielen in het water, online vergaderingen konden niet doorgaan.

Ontwerp pandemiewet

Vandaag werd het ontwerp van pandemiewet besproken in de commissie binnenlandse zaken. De hoorzittingen en de beschikking van de rechtbank van Brussel tonen aan dat er nood is aan een pandemiewet

Beter lokaal beleid uittekenen met behulp van ANPR-databanken

Ik diende een wetsvoorstel in om lokale overheden toegang te geven tot gegevens geregistreerd door wegcamera’s. ANPR-camera’s kunnen automatisch nummerplaten herkennen en worden nu vooral gebruikt voor flitsacties in het verkeer. Vandaag mogen lokale besturen de gegevens van deze camera’s enkel gebruiken voor boetes en openbare veiligheid. Deze geanonimiseerde data moeten ook gebruikt kunnen worden voor hun mobiliteit-, milieu- en leefbaarheidsbeleid.

Overbevolking kusttreinen

De voorbije dagen was er overbevolking op de treinen naar de kust. Mensen die de kusttrein moeten nemen naar hun werk zijn hiervan de dupe. Maar ook mensen die naar andere toeristische kunststeden willen trekken op de kustroute, denk maar aan Gent en Brugge bv. worden afgeschrikt door de overbevolkte treinen. Terwijl ook die steden nood hebben aan dagjestoeristen.

Huisnummers en straatnamen moeten zichtbaarder zijn voor hulpdiensten

Bij brand is het belangrijk dat de brandweer snel het juiste adres kan vinden. Dit geldt ook voor tussenkomsten van politie of ambulanciers bij mensen in een levensbedreigende situatie. Daarom moeten de huisnummers duidelijk zichtbaar en vlot leesbaar zijn. Adresaanduidingen die duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn voor hulpdiensten kunnen levens redden. 

Gestage afname van autodiefstallen

Het aantal jaarlijks geregistreerde autodiefstallen per jaar neemt sinds 2017 gestaag af. Dat blijkt uit cijfers uit de Algemene Nationale Gegevensbank, die ik opvroeg. Het aantal processen verbaal die opgesteld zijn is in 2018 gezakt met 10% tegenover 2017 (van 8.584 naar 7.695 pv’s). In 2019 zakte het cijfer opnieuw met 11% (naar 6.789 pv’s) in vergelijking met 2018.

Terug een post van de civiele bescherming in West-Vlaanderen?

Tijdens het debat over de beleidsverklaring van de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V) heb ik er op aangedrongen om de kazerne van de Civiele Bescherming in Jabbeke terug te halen naar Jabbeke, of toch op zijn minst terug een post in West-vlaanderen. De regering had onder voormalig minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA) beslist om de kazerne onder te brengen in deze van Brasschaat.  Er moet gewaarborgd worden dat bij rampen zo snel mogelijk nabije, passende hulp kan geboden worden. Er zijn kazernes zijn die centraler gelegen zijn, in betere staat verkeren en meer potentieel hebben dan de kazernes die werden behouden.

Stressteams federale politie bewijzen dagelijks hun nut

Sinds 2018 kwam het stressteam van de Federale politie 10.000 keer tussen bij psychologische, werk-gerelateerde problemen. Het gaat dan bijvoorbeeld over trauma’s, burn-outs en depressies. Het stressteam intervenieerde 9.052 keer bij de federale politie en 967 keer bij de lokale politie. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg.