Franky in Brussel

Als federaal volksvertegenwoordiger streef ik naar een veilige samenleving waar het goed wonen en werken is voor iedereen.

Ik zetel als vast lid in de commissie binnenlandse zaken.

nieuws uit Federaal Parlement

Minder geweld tegen politie

Het aantal pv’s voor geweldplegingen tegen de politie is in 2021 met bijna één vierde (23.7%) gedaald ten opzichte van 2020. Dat is opvallend, gezien de lange lockdown tijdens de eerste golf in 2020 en de rellen tijdens de manifestaties in Brussel het jaar daarop. Met 10.095 incidenten in 2021, of gemiddeld 28 per dag, blijft het cijfer wel hoog. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

GAS-boetes breder inzetten

Ik diende een wetsvoorstel in om de lijst met inbreuken die bestraft worden met GAS-boetes uit te breiden. Met deze uitbreiding zouden gemeentebesturen meer inbreuken kunnen sanctioneren. Daarmee geef ik gehoor aan een oproep van de lokale politie.     

Hogere pakkans voor snelheidsovertreders

De regering neemt maatregelen om de werking van de Gewestelijke Verwerkingscentra te versterken. Dat blijkt uit antwoorden van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden op een schriftelijke vraag die ik indiende. De Gewestelijke Verwerkingscentra staan in voor de verwerking van de automatisch vastgestelde verkeersovertredingen (zoals flitsboetes of trajectcontroles) en dit zowel ter ondersteuning van de federale politie als van de lokale politiezones. De minister zal 35 nieuwe medewerkers aannemen, het personeelsstatuut verbeteren, en investeren in ICT en verwerkingssoftware.

Themadebat politie

In de parlementaire commissies vinden regelmatig ook themadebatten plaats. Zo was er in de commissie binnenlandse zaken onlangs een debat over de politie. Onze politiediensten zijn essentieel in een veilige samenleving.  

slachtoffers watersnood

De impact van de watersnood die ons land afgelopen juli trof, is ongezien en zal nog jaren voelbaar zijn. Ondertussen is de fase van heropbouw aangebroken. De bevoegdheden liggen op dit vlak hoofdzakelijk bij de gewesten. Toch ben ik ervan overtuigd dat ook het federale niveau hierin niet achter mag blijven.

Stop geweld tegen politie

Opnieuw werden we op sociale media geconfronteerd met beelden van geweld tegen politiemensen. Wederom zijn zij die dagelijks hun leven riskeren voor onze veiligheid het mikpunt van ongefundeerde agressie. Dit moet stoppen! 

bespreking situatie in Afghanistan

De toestand in Afghanistan is schrijnend. Europa heeft de morele plicht om opvang te bieden aan mensen die hulp nodig hebben. We hebben nu de kans om te tonen dat we lessen getrokken hebben uit de vluchtelingencrisis van 2015.

erkenning corona als beroepsziekte voor brandweer en politie

Ik dring aan bij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om COVID-19 opnieuw als beroepsziekte te erkennen, voor zowel politie als brandweer. Deze erkenning liep af na de eerste golf. Ik wil dit verlengen en retroactief laten toepassen.

Mensen hebben recht op een zorgeloze reis

Een zorgeloze zomervakantie na anderhalf jaar inspanningen en opofferingen. Daar hebben zovele mensen maanden naar uitgekeken. Om dat veilig te kunnen doen heeft de regering een gratis PCR-tests voorzien. Mensen staan hiervoor in hordes in de rij aan testcentra. Dat is hoopgevend. De reizigers hebben duidelijk de bedoeling om maatregelen goed op te volgen.

Leugendetector sinds coronacrisis niet meer ingezet

De Federale Politie heeft al meer dan een jaar de leugendetector of polygraaf niet meer ingezet. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden op een schriftelijke vraag die ik stelde. Naast de gezondheidscrisis heeft de uitblijvende aanname van het Koninklijk Besluit rond leugendetectors het gebruik ervan opgeschort. Ik dring erop aan om dit spoedig uit te voeren, om te vermijden dat strafrechtelijke vooronderzoeken hierdoor langer aanslepen.