Franky in Brussel

In BXL focus ik op deze thema's.

Lees hieronder recent nieuws van mijn werk.

nieuws uit Federaal Parlement

Noodopvang voor asielzoekers

Iedere persoon die op straat moet slapen, is er één te veel. Fedasil verkeert in crisis. Dat is geen probleem van de laatste maanden, maar een probleem dat al vier jaar aansleept.

Amper hoogopgeleide sollicitanten bij politie

Slechts 1 op 5 kandidaat-inspecteurs bij de politie beschikt over een diploma hoger onderwijs. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Dit toont aan dat we extra moeten inzetten op het aantrekken van hoger opgeleide profielen bij de politie. Niet alleen omdat de taken van de politie complexer worden, maar ook omdat de politie in voldoende mate een weerspiegeling van de maatschappij moet zijn.

Drugsproblematiek in Molenbeek

12 schietpartijen op enkele maanden tijd. Meestal gerelateerd aan drugscriminaliteit. De mensen in Molenbeek moeten met een bang hart de straat op. Het lijkt wel de gemeente van 1.000 bommen en granaten.

Werking Federale Gerechtelijke Politie

Onze veiligheid en ons maatschappijmodel staan onder druk. Criminele organisaties dreigen vrij spel te krijgen, de onderwereld infiltreert in de bovenwereld. Zuid-Amerikaanse drugskartels zijn nu al in ons land aanwezig. Ze dreigen hun barbaarse foltertechnieken gewoonweg te importeren. Onderzoekers en parketmagistraten worden bedreigd. Daar is maar 1 woord voor: ontluisterend!

screening voor gastgezinnen Oekraïense vluchtelingen

Er werden al ruim 10.000 Oekraïense vluchtelingen in ons land geregistreerd. Ondertussen zoeken gewesten en lokale besturen volop verder naar voldoende kwalitatieve opvangplekken.

hogere straffen voor geweld tegen stewards in voetbalstadions

Ik diende een wetsvoorstel in tot aanpassing van de voetbalwet om de minimumstraf op geweld tegen hulpverleners en stewards in voetbalstadions te verdubbelen. Dat zou neerkomen op een administratieve geldboete van minimum 1000€ en minstens twee jaar stadionverbod. 

Afschaffen mondmaskerplicht lagere school

CD&V heeft gedurende deze coronacrisis steeds bijzondere aandacht gevraagd en gegeven aan onze kinderen en jongeren. Onze Vlaamse minister van Jeugd Benjamin Dalle brak deze week nog als eerste de lans voor de afschaffing van de mondmaskerplicht voor kinderen vanaf 6 jaar. Onze fractie staat volledig achter die oproep.

Minder geweld tegen politie

Het aantal pv’s voor geweldplegingen tegen de politie is in 2021 met bijna één vierde (23.7%) gedaald ten opzichte van 2020. Dat is opvallend, gezien de lange lockdown tijdens de eerste golf in 2020 en de rellen tijdens de manifestaties in Brussel het jaar daarop. Met 10.095 incidenten in 2021, of gemiddeld 28 per dag, blijft het cijfer wel hoog. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

GAS-boetes breder inzetten

Ik diende een wetsvoorstel in om de lijst met inbreuken die bestraft worden met GAS-boetes uit te breiden. Met deze uitbreiding zouden gemeentebesturen meer inbreuken kunnen sanctioneren. Daarmee geef ik gehoor aan een oproep van de lokale politie.     

Hogere pakkans voor snelheidsovertreders

De regering neemt maatregelen om de werking van de Gewestelijke Verwerkingscentra te versterken. Dat blijkt uit antwoorden van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden op een schriftelijke vraag die ik indiende. De Gewestelijke Verwerkingscentra staan in voor de verwerking van de automatisch vastgestelde verkeersovertredingen (zoals flitsboetes of trajectcontroles) en dit zowel ter ondersteuning van de federale politie als van de lokale politiezones. De minister zal 35 nieuwe medewerkers aannemen, het personeelsstatuut verbeteren, en investeren in ICT en verwerkingssoftware.