Franky in Brussel

Als federaal volksvertegenwoordiger streef ik naar een veilige samenleving waar het goed wonen en werken is voor iedereen.

Ik zetel als vast lid in de commissie binnenlandse zaken.

nieuws uit Federaal Parlement

Drugsbezit op school lijkt te stabiliseren

In 2022 was de provincie Limburg de trieste koploper voor wat betreft vastgestelde feiten van drugsbezit op school. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij zijn partijgenote minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. In Limburg werden in 2022 in totaal 75 feiten vastgesteld. De andere koplopers zijn de provincies Oost-Vlaanderen (72) en Antwerpen (66).

Arbeidsongevallen met dienstwapens tot minimum beperken

Vorig jaar waren er 19 incidenten met dienstwapens bij de federale en lokale politie. Gemiddeld waren er de voorbije 5 jaar 21 arbeidsongevallen waarbij dienstwapens betrokken waren.

6 op 10 plaatsverboden is voor recreatiedomeinen

Uit recent opgevraagde cijfers blijkt dat 6 op 10 opgelegde plaatsverboden van toepassing is op recreatiedomeinen. Ik diende vorige zomer al een wetsvoorstel in dat een nationaal plaatsverbod voor relschoppers mogelijk maakt. De Raad van State gaf recent een positief advies voor het voorstel. Ik hoop dan ook op een snelle bespreking en goedkeuring zodat het wetsvoorstel volgende zomer toepasbaar is.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.

problemen in Antwerpse haven mogen zich niet verleggen naar Zeebrugge

In de commissie binnenlandse zaken nam ik deel aan een actualiteitsdebat over de overval op de grenspost van de douane in Kallo, in de Waaslandhaven. Dat de georganiseerde drugsbendes driest te werken gaan, is jammer genoeg geen nieuws meer. De overval op de grenspost van de Douane in Kallo, in de Waaslandhaven, toont aan dat we in een nieuwe fase van de drugsoorlog zijn beland.

 

25 overtredingen per dag voor GSM’en in de wagen in West-Vlaanderen

Hoewel het aantal overtredingen van GSM gebruik achter het stuur op nationaal niveau licht daalde in 2022, werden in West-Vlaanderen 10,7% meer overtredingen vastgesteld in datzelfde jaar. Het gaat om 9.431 overtredingen, dat zijn er 25 per dag, dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg. Die fractie van een seconde dat mensen met hun gsm bezig zijn achter het stuur, kan nochtans grote schade en zware verkeersongevallen veroorzaken. Ook de boetes zijn niet mals. Begin 2022 werd de geldboete nog opgetrokken van 116 euro naar 174 euro. Vorig jaar werd de wegcode ook herzien en mag de bestuurder een elektronisch apparaat met een beeldscherm niet gebruiken, vasthouden of hanteren, tenzij het apparaat in een daartoe bestemde houder in het voertuig is bevestigd.

Voorstelling wetsvoorstel Nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen in commissie

Ook dit jaar werden we bij de eerste zonnestralen opnieuw geconfronteerd met amokmakers die de rust en orde verstoren in de recreatiedomeinen. Dit zorgt voor zware gevallen van overlast en agressie. Met dit voorstel wil ik deze problematiek een halt toeroepen.

tussenkomst over nieuwe voetbalwet

In de commissie Binnenlandse Zaken bespraken we de aanpassing van de Voetbalwet. Als schepen van Sport in de thuisstad van twee absolute topclubs uit ons Belgisch voetbal, ligt de veiligheid van spelers en supporters bij voetbalmatchen mij bijzonder nauw aan het hart. Voetbal zou een feest moeten zijn. Desalniettemin moeten we vaststellen dat enkelen het weekend na weekend – soms letterlijk – verknallen voor anderen. We moeten streng optreden tegen elke vorm van geweld in en rond het stadion, het misbruik van pyrotechniek beteugelen en racisme en xenofobie een halt toe roepen. Dit ontwerp reikt daartoe bijkomende handvaten aan.

Wetsvoorstel nationaal toegangsverbod tot recreatiedomeinen voor amokmakers

Ik diende een wetsvoorstel in dat de veiligheid in recreatiedomeinen regelt. Hiermee wordt het mogelijk om een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen op te leggen aan relschoppers. Mijn wetsvoorstel is gespiegeld aan de voetbalwet die nationale toegangsverboden tot voetbalstadions mogelijk maakt.