Franky in Brugge

schepen van ruimtelijke ordening (monumentenzorg, wonen, huisvesting, handhaving), leefmilieu (specifiek stadslabo en milieuvergunning) en sport bij stad Brugge

nieuws uit Brugge

Groot scherm op de Markt voor bekerfinale Club Brugge-Antwerp

Het Brugse stadsbestuur gaf toestemming aan Ultim Events bvba en Club Brugge KV voor het organiseren van een fandorp op de Markt naar aanleiding van de finale van de beker van België tussen Club Brugge en Antwerp op zondag 22 maart. 

Nieuw woningbouwproject op site Van Marcke langs Kolenkaai

Van Marcke zal een vooruitstrevend woonproject realiseren op hun site aan de Kolenkaai. Er komen in totaal 120 woongelegenheden. Daarnaast worden er ook zones voor handel of horeca op de hoeken voorzien. Er zal gebruik gemaakt worden van duurzame technieken in dit project van wonen aan het water.

Aankoop nieuwe becasine

De stad kocht een nieuwe becasine aan. Een becasine is een soort rolstoel die met twee of vier personen gebruikt wordt om makkelijk door de natuur te rijden. 

Sportkompas

Sportkompas is een oriëntatietool die kinderen van 8 tot 10 jaar, dus uit het 3e en 4e leerjaar, helpt bij het kiezen van de juiste sport.  Op basis van wat een kind leuk vindt en aan de hand van beweegoefeningen kan elk kind (en de ouders) leren welke sport best bij hem of haar past.  Door het vinden van de juiste sport wordt beoogd dat kinderen een meer duurzame (bij voorkeur levenslange) band met sport of lichaamsbeweging opbouwen.

Masterplan schooldomein Jan Fevijn in Assebroek

Het College ging principieel akkoord met de krijtlijnen uit het masterplan ‘Groene campus tussen wijken’ van de scholensite Jan Fevijn, gesitueerd langs de Daverlostraat 132. Het masterplan omvat een langetermijnvisie en verankert de scholencampus in de ruimere omgeving. Het slopen van enkele gebouwen en een reorganisatie op de campus biedt kansen aan plaatselijke verenigingen en buurtbewoners.

Brugse sportprijzen

Maandag 17 februari organiseerde de stad in samenwerking met de Brugse Sportraad de jaarlijkse uitreiking van de Sportprijzen in de Magdalenazaal te Sint-Andries.

Nieuw sociaal woningbouwproject op oude Maalderijsite

Op de hoek van de Astridlaan met de Maalderijstraat start binnenkort de bouw van een sociaal nieuwbouwproject. De Brugse Maatschappij voor Huisvesting zal er 26 woongelegenheden bouwen. 

Op naar Dwars door Brugge

Brugge telt een gevarieerd aanbod massalopen. Ze zijn geografisch gespreid en ook netjes in tijd verdeeld over het jaar. De recreatieve loper hoeft zich in Brugge dus niet te vervelen. Want nu en dan eens deelnemen aan een wedstrijd is ook voor de recreant een enorme motivator. Het geeft doel en richting aan de wekelijkse trainingsuurtjes. De wedstrijden zelf vormen een climax. In een uiterst positieve en gezellige sfeer leven honderden en zelfs duizenden mensen zich sportief uit.

Brugge Beweegt app

Het Vlaamse sportlandschap is constant in beweging: nieuwe manieren van sport beleven worden geïntroduceerd, innovatieve sport- en bewegingsvormen ontstaan en de manier hoe de sporter hier zelf mee omgaat ondergaat dagelijks een evolutie. Stilstaan is achteruitgaan, zegt het gezegde, dus kijken we naar de toekomst om onze plaats binnen dit alles te bewaren en te zorgen dat we de boot niet missen.

10 jaar Buurtsport Brugge

We vieren reeds het tienjarig bestaan van Buurtsport Brugge dat in 2009 opgestart werd als samenwerking tussen de stad Brugge en het OCMW op initiatief van de toenmalige Vlaamse Regering om sport en beweging naar de Brugse buurten te brengen.