Franky in Brugge

schepen van ruimtelijke ordening (monumentenzorg, wonen, huisvesting, handhaving), leefmilieu (specifiek stadslabo en milieuvergunning) en sport bij stad Brugge

nieuws uit Brugge

Masterplan stationsomgeving

Als stad vinden we het belangrijk om een toekomstvisie te hebben voor de ruimere omgeving van de stationsite. Vandaag wordt het station te vaak gezien als een eindpunt van de stad. Mensen passeren hier niet om elders heen te gaan, wie hier komt moet er ook daadwerkelijk zijn. We willen hier vanaf en willen de stationsomgeving aantrekkelijker maken voor passanten, mensen moeten er willen zijn. Het masterplan is het startpunt om deze doelstelling te kunnen realiseren.

Uitbreiding stadsvaart kan niet op Brugse Vesten

De expertencommissie van Unesco heeft zijn advies uitgebracht rond de stadsvaart en vraagt maximaal behoud van de Vesten.

Het project Stadsvaart onderzoekt het samengaan en het verbeteren van de scheepsvaart ( voornamelijk van grotere schepen van 1000 naar 3000 ton, van klasse IV naar klasse Va en dit met een grotere frequentie) rond Brugge in functie van een betere ontsluiting van de kusthavens Zeebrugge/Oostende met het Seine-Schelde Netwerk.

Renovatie zwembad Jan Guilini

Zwembad Jan Guilini is letterlijk en figuurlijk een monument in Brugge. Niet alleen is het een toonbeeld van interbellum architectuur en in die zin erkend als beschermd monument, het is ook het zwembad waar tienduizenden Bruggelingen, tot op de dag van vandaag, leerden zwemmen. Ik kan dan ook met plezier meedelen dat de stad prioritair werk maakt van het restauratiedossier om het zwembad terug de uitstraling te geven die het vroeger had.